Šternberští bezdomovci hledají nová útočiště

Šternberk - Bezdomovci, které v minulých týdnech vystěhovala šternberská radnice z ilegálně obývaných míst, se stěhují do dalších lokalit ve městě. Úředníci asi patnácti vystěhovaným nabídli pomoc, nikdo ji ale nevyužil. Lidé bez domova totiž většinou nechtějí opustit rodné město. To pro ně ovšem nemá azylový dům.

Dvacet kontejnerů naplnila úklidová četa odpadky, které nashromáždili lidé ve šternberských squatech. Minulý týden z nich radnice všechny bezdomovce nechala vystěhovat. Podle strážníků se vystěhovaní bezdomovci rozmístili do dalších objektů po městě a do starých vojenských bunkrů v lesích. Sami mezi sebou si místa pobytu nesdělují. Podle Miroslava, který žije na ulici čtvrtým rokem, si je střeží.

I když mají lidé bez domova nárok na dávky, které by jim mohly zaplatit i bydlení na ubytovně, čekárna sociálního odboru města zeje prázdnotou.

Mírný nárůst klientů zaznamenali jen ve šternberské charitě, kde mohou strávit čas v denní místnosti, mohou se umýt, dostat čaj anebo teplou polévku.

Město pro osoby bez přístřeší v této době žádnou nemovitost nevlastní a po předchozích zkušenostech, kdy bezdomovci městskou ubytovnu čtyřikrát zapálili, radní se zřízením azylového domu váhají a odesílají bezdomovce do Olomouce nebo Uničova.

Reportáž Moniky Bezuchové (zdroj: ČT24)

Lidé bez domova ale Šternberk opustit nechtějí. Město tak čeká jednání s Charitou, na kterém se bude snažit vymyslet koncepční řešení. Denní centrum totiž od začátku roku navštívilo hned 50 různých osob bez domova.