Sraz vyznavačů historie 1. světové války v Terezíně

V sobotu 11. dubna 2009 se sjely dvě stovky vyznavačů historie I. světové války do pevnostního města Terezín. Připomněli si zde osud a dobývání pevnosti Przemysl, která ležela na území tehdejší Haliče, ale také 95. výročí začátku I. světové války. Jednalo se o první akci tohoto druhu a organizátoři by z ní rádi udělali tradici, při níž by se zájemci o historii první světové války setkávali i nadále. Několik stovek diváků přihlíželo cca 70 pyrotechnickým efektům a simulaci střelby kasematních děl. Přes 200 vojáků předvedlo obranu pevnosti, kapitulaci a znovu dobytí pevnosti. Této akce se účastnily i kluby ze zahraničí, z Ruska a Rumunska. Součástí ukázky měla být i dobová letadla. Ta se bohužel kvůli technickým problémům nemohla účastnit. Tuto akci organizovaly ve spolupráci s Městem Terezín kluby vojenské historie KVHP Pardubicko , THJ Infanterieregiment N°42 Česká Lípa, KVH Pevnost Terezín a  Pevnostní Muzeum.