Soud o zámek a pozemky na Mikulovsku se protáhne

Mikulov - Po tříměsíční pauze se dnes Okresní soud v Břeclavi opět zabýval žalobou dědičky rodu Dietrichsteinů. Ta chce zpátky majetek, který byl po válce zkonfiskován jejímu otci. Ve hře jsou rozsáhlé pozemky na jižní Moravě nebo třeba i mikulovský zámek. Po dnešku je jisté, že spor se protáhne nejméně o několik dalších měsíců - šlechtična totiž změnila žalobu.

Dědička rodu Dietrichsteinů, Olga Maria de las Mercedes Teresa Margarita von Dietrichsteinová, a armáda právníků osmi státních institucí proti sobě ve stejné sestavě stáli naposledy loni v říjnu. Od té doby se ale proměnil předmět jejich sporu i žaloby - asi dvě stovky parcel totiž změnily své majitele a mnohé z nich i parcelní číslo. „Musíme si znovu vzít mapy, překrývat staré a nové a hledat, kde se ty naše původní pozemky nachází, to pak musíme uvést do žaloby, bude to spousta práce,“ konstatoval právník rodu Dietrichsteinů Jaroslav Čapek.

Spor bude trvat měsíce

Jde o stovky hektarů půdy. Proces, který soudce původně odhadoval jako záležitost několika dní, se tak protáhne o mnoho měsíců. Mercedes Dietrichsteinová má ale důvod si počkat. Trvá totiž na tom, že rozsáhlé pozemky na Mikulovsku, včetně zámku a dalšího majetku jejího rodu, který byl po válce zkonfiskován na základě Benešových dekretů, zabrali Češi neprávem. „Zákon měl výjimky, které se týkaly i mého otce, ten byl až do roku 1939 českým občanem,“ uvedla.

Názory historiků se různí

Historické údaje o tom, že měl její otec - Alexandr Dietrichstein, za války říšské občanství, jsou podle šlechtičny sporné. Oficiální prameny to totiž neuvádějí. Právník dědičky také při posledním stání u soudu předložil dokumenty, které mají dokazovat, že její otec byl odpůrcem fašismu.

Dokazování v celém případu tak nebude vůbec jednoduché. Pozici Dietrichsteinů navíc ztěžuje fakt, že se se svým nárokem obrátili na českou justici až v roce 2005.

Soud bude pokračovat v pátek výslechem klíčového svědka, pamětníka Jana Sochora z Mikulova, který rodinu Dietrichsteinů dobře znal. Očekává se, že bude vypovídat proti nim.