Smluvní pokuta rozhoduje o získání zakázky

Brno - Jak vyhrát veřejnou zakázku s vyšší cenou, než nabídne konkurence? Tam, kde je druhým hlavním kritériem hodnocení smluvní pokuta za pozdě dodanou práci - žádný problém. Firmy šroubují možné penále do astronomických částek a za to získávají body navíc. Takto se například prodražila zakázka brněnskému Vysokému učení technickému. Nepříliš úsporný způsob výběru zakázek fungoval léta, teď ho ministerstva zakazují.

Vysoké učení technické v Brně se chce prezentovat sérií krátkých videí. Na propagační spoty dostala grant z Evropské unie a vypsala řádné výběrové řízení. Rozhodovala nejnižší cena, ale také potenciální pokuta. Výsledek? Obří penále v nereálné výši milion korun denně převážilo i základní kritérium - tedy cenu za odvedenou práci. Vítězná firma jednoduše porazila firmu, která nabídla o několik tisíc nižší cenu.

Proč škola nastavila taková kritéria, vysvětluje její kvestor Vladimír Kotek tím, že pouze cena zakázky nezaručí kvalitu. „Kromě ceny je potřeba posuzovat i kvalitu služby, a ta kvalita může být charakteru doby plnění, případně uplatňování sankcí, když výsledné dílo není kvalitní,“ argumentuje kvestor.

Perličkou na tomto příkladu ale je, že VUT by milionové pokuty za zakázku v hodnotě 1,3 milionu korun i v případě zpoždění či nespokojenosti s výsledkem vymáhalo jen stěží. Dodavatelská firma by si totiž musela sama podepsat ortel, že zaplatí víc, než co by vydělala.

Kvestor fakulty Vladimír Kotek o výběrovém řízení (zdroj: ČT24)

„Z předloženého návrhu plyne, že smluvní strany se musí shodnout v předávacím protokolu jak na existenci vad, tak na termínu jejich odstranění, přičemž pokud k této shodě nedojde, tak nejde danou smluvní pokutu spolehlivě vyčíslit a uplatnit,“ vysvětlil problém smlouvy právní analytik Rostislav Vrzal.

Z toho ale Vladimír Kotek obavy nemá. „Pokud by společnost nebyla komunikativní, tak VUT má dle platné smlouvy právo dílo nepřevzít a v důsledku toho za něj nemusí ani zaplatit,“ tvrdí. V takovém případě by ale škola přišla o evropské dotace.

Ministerstvo chce podobným praktikám zamezit

Právě kvůli takovým případům bude od dubna příštího roku podobné zadávání  zakázek z veřejných peněz protizákonné. Jednotlivá ministerstva i regionální operační programy, které rozdávají peníze z evropských fondů, už ale legislativu předběhly.

„Regionální rada Jihovýchod se setkávala s používáním sankcí jako hodnotícího kritéria, a i když zákon stále ještě tuto možnost připouští, tak my jsme ji našim příjemcům zakázali,“ uvedla mluvčí ROP Jihovýchod Kateřina Kurková. Kolik peněz z veřejných zakázek za poslední léta takto uteklo, to se už nedá vyčíslit.