Slezští evangelíci dostali nový kostel

Ostrava - V Písku u Jablunkova slavnostně otevřeli o víkendu faráři v čele s biskupem Slezské církve evangelické kostel. Nové místo k modlitbám a bohoslužbě s ekologickým vytápěním stálo přes padesát milionů korun. Devadesát čtyři procent celkové částky přitom tvořily dary a příspěvky. Místní se tak po desetiletích dočkali důstojného stánku a nemusí dojíždět do kostela ve vzdáleném Jablunkově.

Projekt železné konstrukce vznikal v roce 2003, o rok později pak faráři položili základní kámen. Dnes už kostel slouží široké veřejnosti. Ještě úvodní slovo biskupa Slezské církve evangelické a kostel je připravený na bohoslužby. „Ke stavbě tohoto kostela vedla věřící touha vést svůj svatostánek, kde by mohli skutečně prožívat svou víru,“ vysvětluje farář Jiří Kaleta. 

Pro obyvatele Písku je otevření nového kostela velkou událostí, k modlitbám a bohoslužbám například o vánočních svátcích už nemusí jezdit do vzdálenějších měst. „Je to nádherné, kéž by byl kostel plný věřících,“ říká jeden z obyvatel Písku. „Budu sem chodit každou neděli. Protože jsme z Písku, tak se moc těšíme,“ podotýká druhý. „Mám velikou radost, protože ti, co museli jezdit dalekou cestu do Jablunkova do kostela, tak to budou mít blíž,“ dodává třetí. 

Reportáž Ivy Kubánkové (zdroj: ČT24)

Lidé v Písku tu chtěli vybudovat kostel už před druhou světovou válkou. Během ní a v období totality však nebylo možné stavbu zrealizovat. Myšlenku tak oživili až po roce 1989. Pár desítek let pak trvalo sehnání dostatku peněz na samotnou stavbu. „Velkou měrou se o to zasloužil farář pan Václavek z Návsi s celým presbyterským sborem, celý sbor evangelický v Návsí a samozřejmě i věřící z Písku,“ shrnuje farář Kaleta. 

Bohoslužby budou v kostele probíhat pravidelně. Na ty další se lidé v Písku mohou těšit již příští neděli.