Slet čarodějnic v Lounech

Obnovit či udržet tradici sletu čarodějnic a čarodějů se rozhodlo také Rodinné centrum Puclík ve Fügnerově ulici v Lounech. Slet čarodějnic se uskutečnil v pátek 27. dubna v prostorné zahradě v místě působení centra.

Odpolední program byl plný her, soutěží a tance. Součástí sletu byl i spinkací večer dětí v centru a naplánován byl i populární táborák s opékáním buřtíků. Moderování odpoledne se ujala paní Petra Jendrísková, které velice pomáhaly kolegyně z centra.

Rodinné centrum Puclík je občanské sdružení se sídlem v Lounech. Cílem je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora zdravého života ve zdravém prostředí. V centru je spousta kroužků, které mohou rodiče či prarodiče s dětmi navštěvovat. Pořádají společné výlety a další akce, jako například karneval, ples a mikulášskou.

Ladislav Bába, Louny