Slavnostní Dny Javornicka

O tomto víkendu proběhla v Javorníku tradiční akce na navázání česko-polského přátelství, nazvaná Dny Javornicka. Slavnosti zahájil historických průvod českých a polských rytířů, šermířů, historické gardy a dalších účinkujících. V čele průvodu kráčel soubor dudáků z Polska. Součástí oslav byla také motocyklová soutěž nebo městské trhy.