Senioři v Uherském Brodě se umí bavit

Město a oblastní charita v Uherském Brodě uspořádaly již tradiční čaj o páté určený pro seniory. Do Domu kultury jich zavítalo na dvě stě padesát. O tuto akci je mezi seniory velký zájem, o čemž svědčí i skutečnost, že každý rok se počet účastníků čaje o páté zvyšuje. Během večera vystoupil i soubor mažoretek- seniorek nazvaný Emča. Ty sklidily za své vystoupení velký potlesk. Setkání seniorů se v Uherském Brodě koná dvakrát do roka.

Reportáž Antonína Vrby (zdroj: ČT24)