„Růst ekonomiky nadále považujeme za robustní,“ říká guvernér ČNB Zdeněk Tůma

František Lutonský přivítal v pátek 29. března v Dobrém ránu guvernéra České národní banky Zdeněka Tůmu. Osou rozhovoru byla hlavně ekonomická témata. Chystané daňové reformy – rovná daň, přijetí eura, národní dluh či stav české ekonomiky.

Za jakého stavu české ekonomiky přijímá vláda daňové reformy?
Česká ekonomika je už delší dobu v dobré kondici, loňský růst čítal šest procent. Počítáme, že letos by mohlo dojít k mírnému zpomalení, ale stále považujeme růst za robustní. Kromě toho je růst provázen dlouhodobě nízkou inflací, což je také velice příznivé. Lze nás dnes zařadit mezi nízkoinflační země. Takže spíše dobré zprávy.

Ovšem s poměrně velkým dluhem?
Dluh sám o sobě není v mezinárodním srovnání nijak zvlášť dramatický. Spíše se jedná o běžné, každoroční hospodaření. V předcházejících letech docházelo sice k určité stabilizaci, ale pokazili jsme si to trochu minulý rok. Kromě toho, my (ČNB) jsme poukazovali na to, že stabilizace byla hlavně díky vyšším příjmům, protože ekonomika rostla ještě rychleji, než se původně očekávalo. Bohužel v ní nebyly žádné významné reformy na výdajové straně rozpočtu.

Vláda příští týden představí chystané daňové reformy. Zná jejich parametry Česká národní banka?
Částečně. Je to primárně věc vlády, takže na balíček opatření a reforem je třeba ptát se členů vlády, zejména ministra financí. Nicméně ČNB patří do okruhu připomínkových míst, takže materiály, které chodí na vládu, dostáváme k vyjádření. Ale toto je skutečně dílna členů vlády. Máme určitou představu, ale k tomu, co přesně bude diskutováno, podklad teprve dostaneme.

Je v této představě něco, čeho by se guvernér ČNB měl děsit? Nebo něco, z čeho se může radovat?
Radovat se mohu určitě z toho, že konečně dojde k určitým opatřením, která by měla stabilizovat stav veřejných financí. Vždy akcentujme, že vláda má určitý mandát a my jí nebudeme do něj mluvit. Nicméně v minulých letech jsme poukazovali na to, že to, jak se veřejné finance vyvíjí, nebude dlouhodobě udržitelné. Ale to, co se přesně rozhodne vláda dělat, je jen na ní.

Lze předpokládat výpadek ve veřejných rozpočtech v okamžiku, kdy budou nastartovány daňové reformy?
Na to si počkejme. Stabilizace, ke které docházelo v minulých letech, byla především díky vyšším příjmům. Na vyšší příjmy nelze v daném okamžiku spoléhat, takže by to primárně mělo být o redukci výdajů. Některé věci byly dány už minulý rok, kdy před volbami prošla řada zákonů, o kterých se už tehdy vědělo, že budou významně zvyšovat povinné výdaje státního rozpočtu. Takže se musí škrtat někde jinde, nebo se musí provést korekce právě v těchto položkách.

V čem spočívá kouzlo rovné daně?
Pro mě kouzlo rovné daně není až tak dramatické. Rovnou daň z hlediska právnických osob jsme měli, z hlediska fyzických osob byly daně čtyři. To samo o sobě není nic nepřehledného. Pro mne je nejpodstatnější to, co je za tím – zjednodušení celého daňového systému. Například na Slovensku sjednotili všechny daňové sazby, což ekonomicky nedává valného smyslu, ale proč ne. Nejpodstatnější ale je, že se zjednodušil celý daňový systém, došlo k odstranění různých úlev, které systém komplikovaly. V rovné dani nevidím ten největší posun. Podstatné je, co s tím bude spojeno, a jestli půjde o skutečné zjednodušení daňového systému.

Od včerejška má Česká republika nového koordinátora pro zavedení eura, bývalého viceguvernéra centrální banky Oldřicha Dědka. Na který rok podle vás připravuje přijetí eura?
Na to vám neodpoví ani on sám, protož to musí být rozhodnutí vlády. Pochopitelně ve spolupráci s ČNB, protože jak vláda, tak ČNB musí na tomto spolupracovat. Momentálně není žádné datum na stole. Naopak poslední debata s vládou, kterou jsme měli loni na podzim, vedla nakonec k tomu, že datum, s kterým se do té doby počítalo (rok 2010), musíme opustit. To hlavně kvůli zhoršujícímu se stavu veřejných financí, pro který byl položen základ v minulém roce. Shodli jsem se také na tom, že se k tomu na začátku tohoto roku vrátíme.
Podíváme se na takzvanou eurostrategii, která byla napsána už před řádkou let, a zamyslíme se společně nad časováním. Vždy říkám, že ve finále by to mělo být primárně politické rozhodnutí. Zatím se objevil v médiích termín 2012, to ovšem spíš vnímám jako vyjádření ministra financí, který říkal, že si v roce 2012 dovede představit, že by to bylo zvládnutelné. To všechno je podmíněné tím, s čím vláda přijde, jestli se jí podaří odstranit úzká místa, která česká ekonomika má.

(redakčně kráceno)

Vydáno pod