Prohlášení Paroubka k aféře kolem pandurů

Prohlášení předsedy ČSSD Jiřího Paroubka k aféře kolem nákupu obrněných transportérů Pandur

1. Znovu opakuji své včerejší stanovisko. Žádám okamžitě o ustavení zvláštního vyšetřovacího týmu, o neprodlené zahájení šetření a okamžité shromáždění důkazů. Požaduji jasné a nezávislé vyšetření kauzy, a to s první zprávou do květnových voleb. Vyšetření této kauzy musí proběhnout v duchu hesla „padni, komu padni“. O tom budu zítra hovořit s premiérem Fischerem.

2. Naši právní zástupci připravují trestní oznámení na pány Jedlaucnika a Habitzla, a to jak v České republice, tak v Rakousku za trestný čin podplácení.

Z údajů uvedených v MF Dnes je zřejmé, že v případě že jsou jejich slova pravdivá, se mohli na území ČR dopustit trestného činu podplácení.

3. Současně nelze vyloučit, že se jedná pouze o pomstu zneuznaných podnikatelů nebo o nástroj politického boje politické konkurence či další vykonstruovanou kauzu českých médií. Proto pro situaci, že výše zmínění pánové svá slova nedoloží na ně podáváme trestní oznámení za pomluvu a křivé obvinění, a to opět v obou státech.

4. Když byl v roce 2006 výsledek výběrového řízení předložen ministerstvem obrany k formálnímu schválení Vládě ČR, byla jedním z důvodů mého hlasování skutečnost, že v usnesení byla obsažena garance společnosti General Dynamics Corporation se sídlem ve Spojených státech. V této souvislosti chci připomenout, že v tehdejším vedení ministerstva obrany ani v meziresortní výběrové komisi nebyl žádný zástupce sociální demokracie.

Právě USA jsou známy nejpřísnější legislativou na světě, která platí i pro korupci právnických a fyzických osob v zahraničí. Neuměl jsem si představit a neumím si dodnes představit, že by američtí majitelé společnosti souhlasili s jakýmikoliv korupčními či provizními smlouvami. Vyzývám je, aby se ke vzneseným obviněním neprodleně vyjádřili.

5. Za svůj dvacetiletý pracovní život v politice jsem měl doslova tisíce pracovních schůzek a proto je mi v tomto případě velice líto, že nemůžu vyloučit, zda jsem se někdy se zástupci firmy Steyr-Daimler-General Dynamics někde viděl, a to i vzhledem k tomu, že se údajně má jednat o více než sedm let starou událost.

Zároveň nechápu, co by v roce 2002 mělo být smyslem takovéto schůzky. V roce 2002 jsem zastával funkci náměstka primátora v Praze, nezastával jsem žádnou pozici ve vládě ani ve vedení sociální demokracie a na rozhodování o této zakázce jsem neměl a ani nemohl mít přímý ani nepřímý vliv.

Mohu však kategoricky vyloučit, že bych s nimi jednal o podpoře nákupu obrněných transportérů Pandur pro Českou republiku, o podpoře ve výběrovém řízení nebo jakémkoliv zvýhodnění této společnosti či o jakékoliv odměně či provizi pro mě či ČSSD.

Naznačování MF Dnes tímto směrem považuji za sprostou pomluvu. Současně vyzývám MF Dnes, aby jednoznačně odpověděli na otázku, kdo je zmiňovaným pražským politikem.

Přijde mi neuvěřitelné, že opět 100 dnů před volbami nepovedeme diskusi o radikálních asociálních reformách a jejich dopadech na obyčejné lidi či o chystaných privatizacích ve zdravotnictví či důchodovém systému. Snahou MF Dnes je podobně jako v krajských v roce 2008, či předtím v roce 2006, dosáhnout toho, aby lidé ve volbách rozhodovali podle toho, jestli jsme ČSSD a já osobně zapálili či nezapálili Průmyslový palác.

Je to pro nás nepřijatelné a budu žádat po premiérovi Fischerovi, aby ještě do voleb odpověděl, zda se jedná pouze o další z mnoha provokací proti sociální demokracii, nebo zda se opravdu uplácelo a pak musí platit „padni komu padni“.

Jiří Paroubek

předseda ČSSD