Pět ze sedmi cen České hlavičky míří na Moravu

Brno - Návrh rentgenového přístroje a software k ovládání počítače pohybem očí patří k oceněným pracím v soutěži středoškolských studentů České hlavičky. Pořadatelé udělili sedm prvních cen, pět z nich míří do moravských škol. České hlavičky jsou mladší obdobou prestižní ceny Česká hlava pro špičkové vědce. Cílem je popularizace vědy a podpora nadějných středoškoláků, jejichž výzkumy mnohdy předčí některé vysokoškolské diplomové práce. O ceny v celkové hodnotě 130 000 korun se letos ucházelo více než 70 prací. V každé z pěti kategorií se do finále dostali tři soutěžící, kteří museli svůj projekt nebo výzkum osobně obhajovat před porotou.

Rentgenový přístroj vlastní konstrukce navrhl student Střední průmyslové školy elektrotechnické v Kounicově ulici v Brně Tomáš Svoboda. Porota ocenila, že nezůstal u zevrubné teoretické části, ale ve skromných podmínkách přístroj také sestavil. „Od té doby se mi už podařilo přístroj předělat a rozšířit i na výpočetní tomograf. Nyní je to mobilní zařízení, které dokáže dělat řezy tělesem,“ řekl novinářům Svoboda.

Kontroverzi vyvolala oceněná práce Filipa Naisera ze Svitav, který rozpracoval systém na ovládání počítače pohybem očí. Po zveřejnění jeho práce se však ozvaly hlasy, že podobný systém už existuje. Pořadatelé soutěže nechali vypracovat posudek, podle kterého Naiserova práce není plagiát, byť se některá řešení shodují se starším programem.

Uspěla i práce o aplikaci teorie her na cenové války

První cenu v kategorii Ekonomika a podnikání získala práce o aplikaci teorie her na cenové války v Česku, stejné ocenění porota udělila také projektu konkrétní spolupráce prodejců domácích kin a počítačů. Další oceněné práce se zabývaly kyberšikanou a syntézou derivátů kyseliny kyanurenové. „Je to látka, která třeba jednou najde využití v léčbě rakoviny,“ řekl oceněný student Vojtěch Kundrát z Ostravy.