Páter Václav Drbola, popravený v 50. letech, může být blahořečen

Jižní Morava - V úterý v podvečer schválila Česká biskupská konference na svém zasedání ve Vranově u Brna zahájení kanonizačního procesu pátera Václava Drboly. Ten byl 3. srpna 1951 popraven na dvoře Jihlavské věznice v souvislosti s takzvaným „babickým případem“.

V Babicích u Třebíče působil od roku 1950 jako kněz. Osudnou se mu stala snaha StB podlomit protikomunistické a protikolektivizační smýšlení zdejších rolníků. Přestože všechny okolnosti babického případu zřejmě ani není možné přesně zrekonstruovat, dnes se historikové shodují na tom, že StB na Třebíčsku pravděpodobně využila vraždu tří členů Místního národního výboru k tomu, aby rozvrátila zdejší společnost a zbavila se lidí, kteří pro ni byli nepřijatelní. Z účasti na vraždě totiž pak byli obviněni nevinní lidé a v několika vykonstruovaných procesech bylo následně odsouzeno celkem sto osob, z toho deset k trestu smrti. Další se museli například vystěhovat.

Pátera Václava Drbolu s babickým případem spojila osoba Ladislava Malého. Ten kontaktoval pátera Drbolu s krycí historkou, že je zahraniční agent bojující proti komunistickému režimu a žádal ho o spolupráci. Po nějakém čase ale babický farář přestal Malému důvěřovat a odmítl s ním nadále být jakkoli v kontaktu. V té době už policie v okolí Babic zatýkala lidi, kteří podle ní mohli vědět o připravovaných protikomunistických akcích. Když se vyšetřovatelé StB dozvěděli od jiných zatčených, že zřejmě Václav Drbola věděl o odbojových snahách vedených v okolí Babic, nechali jej v polovině června 1951 zatknout

Vojtěch Cikrle ke kanonizačnímu procesu Václava Drboly (zdroj: ČT24)

Následovalo vyslýchání a mučení, které vedlo k vynucenému přiznání pátera Václava Drboly k účasti na protikomunistických akcích i navádění k vraždě v Babicích. Jisté je, že v době samotné střelby, tedy v noci z 2. na 3. července byl Václav Drbola již dva týdny ve vazbě.

Proč se biskupská konference rozhodla zahájit jednání o blahořečení Václava Drboly vysvětlil brněnský biskup Vojtěch Cikre: „Byl popravený a svědectví jeho života, kdy všem odpustil, se stává takovým nějakým znamením, které má být tímto krokem zvýrazněno,“ uvedl Cikrle.

Nyní bude následovat takzvaná diecézní fáze kanonizačního procesu. Pro její zahájení je ještě nutné schválení Kongregací pro svatořečení ve Vatikánu. Pak už nic nebude bránit ustanovení soudního tribunálu. Jeden církevní právník se stane postulátorem, tedy vlastně advokátem Václava Drboly a bude shromažďovat důkazy pro jeho blahořečení. „Budou se zkoumat okolnosti jeho života, budou se hledat svědkové toho, jak se choval ve vězení, jaké měl názory, co kde napsal, co kde řekl. A všechny tyto věci budou tvořit součást tohoto procesu,“ vysvětlil brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

V této souvislosti platí, že kdokoli, kdo by mohl o Václavu Drbolovi podat nějaké osobní či písemné svědectví, se může brněnskému biskupství přihlásit.