Ostravské muzeum otevírá Cestu ke Zlaté bule sicilské

Ostrava – Ostravské muzeum připravilo s Národním památkovým ústavem a dalšími českými i zahraničními institucemi velkou výstavu s názvem Cesta ke Zlaté bule sicilské. Výstava přiblíží významnou událost českých dějin, od které letos uplyne přesně osm set let. 26. září 1212 vystavil v Basileji sicilský král, později římský císař Fridrich II. Přemyslu Otakarovi I. listinu zvanou Zlatá bula sicilská, v níž uznal dědičný královský titul českých panovníků.

Cílem výstavy je přiblížit samotnou událost, ale především úsilí Vratislava II., Vladislava II. a Přemysla Otakara I. o získání královské koruny. Druhá část výstavy se bude zabývat významnými událostmi, které se udály před osmi sty lety na pomezí Moravy a Slezska.

„První tři české krále výstava přiblíží prostřednictvím mincí a pečetí. K ozdobám výstavy patří fragmenty reliéfů z kláštera sv. Jiří v Praze, na kterých je zobrazen také král Přemysl,“ uvedla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

K cenným exponátům patří rukopisy z 11. až 12. století, zbraně ze 12. století a také zdobená mosazná místa z přelomu12. a13. století. Dokument, kolem kterého se výstava točí, nebude vystaven v originále, na to je příliš cenný. Návštěvníci si ale mohou prohlédnout kvalitní faksimile.

Regionálně zamřená část přiblíží vznik prvních měst - Uničova, Bruntálu, Opavay a Hlubčic. V návaznosti na Bruntál a Uničov se autoři výstavy věnovali také hornické činnosti v Jeseníkách. „Návštěvníci se budou moci také dozvědět, jaká situace panovala na přelomu12. a 13. století na Ostravsku,“ doplnila Kábrtová.

Výstava Cesta ke Zlaté bule sicilské navazuje na projekt z přelomu let2010 a2011 nazvaný Král který létal. Mimořádně úspěšná výstava, kterou vidělo kolem dvaceti tisíc lidí, mapovala nástup Lucemburků na český trůn před sedmi sty lety.

Cestu ke Zlaté bule sicilské si mohou zájemci prohlédnout od 12. července do 12. září.