Oslavy Tří králů v Příbrami

Šestý leden je lidem na Příbramsku spojen s Tříkrálovou sbírkou a také s tradičním zavítáním Tří králů do příbramských ulic. Jinak tomu nebylo ani v letošním roce, tato událost se opakovala již po sedmé. Už od rána bylo možno přispívat do zapečetěných kasiček na dobročinnou akci zaštítěnou Farní charitou Příbram. Ve čtyři hodiny odpoledne se Kašpar, Melichar a Baltazar vydali na svoji symbolickou pouť od budovy městského úřadu poté, co na jeho dveře napsali své iniciály. Tříkrálový průvod byl zakončen vystoupením Svatohorských trubačů a žáků Základní waldorfské školy Příbram na náměstí T. G. Masaryka.

Reportáž Václava Bešťáka (zdroj: ČT24)
Vydáno pod