Oslava 28. října v Boskovicích

Úterní odpoledne 28. října bylo v Boskovicích zalité slunečními paprsky. Obyčejné, a přesto sváteční. V tento den jsme si připomenuli 96. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Od pomníku T. G. Masaryka na náměstí 9. května zněla řízná dechovka. Muzikanti Boskověnky zpříjemnili příchozím čas čekání několika známými melodiemi. Dostavili se představitelé města, Svazu bojovníků za svobodu, Sokolové a skauti. Ti po celou dobu pietního aktu drželi čestnou stráž po obou stranách pomníku.

Malou slavnost zahájil ředitel Kulturních zařízení Boskovic PaedDr. Oldřich Kovář: „Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás přivítal zde u sochy T. G. Masaryka. Zahájíme státní hymnou.“

Muzikanti pozvedli plechy, spustili a poté přednesla slavnostní projev místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. Připomenula, že samostatná republika vznikla téměř 300 let po tragické porážce českých stavů na Bílé hoře v roce 1620. Uvedla důležitou úlohu osobnosti T. G. Masaryka v oněch dnech a citovala jeho slova: „Národ ať malý, nebo velký nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem.“

Idea vzniku se stala základem ústavy československého státu. Při vzniku Československa bylo nelehkým úkolem zajištění územní celistvosti s ohledem na vývoj Slovenska, Maďarska, Podkarpatské Rusi i v německých pohraničních oblastech. Výsledky úsilí byly potvrzeny na pařížské mírové konferenci v roce 1920 Malou dohodou. Vznik samostatného státu je spjat s bojem vlastenců v zahraničí. Především Masaryka, Beneše, Štefánika. 

Ing. Jaromíra Vítková svou řeč uzavřela: „Tato vzpomínka není jen aktem piety a vzpomínkou na generace předků. Musíme mít odvahu o budoucnosti nejen přemýšlet, ale konat v souladu s ideály našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.“

K pomníku pak položili věnce a kytice zástupci města, Sokolové a Svazu bojovníků za svobodu. Boskověnka ještě zahrála všem na cestu domů a prostranství se pomalu ponořilo do podvečerního ticha.