Oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně se opět rozzáří

Brno - Restaurování největšího stříbrného oltáře v Česku je u konce. Po třech letech práce se hlavní oltář starobrněnské baziliky zaskvěl v plné kráse. Oprava sedmimetrového unikátu stála více než 4 miliony korun a při jeho restaurování byly použity nejen metody z počátku 18. století, kdy dílo vzniklo, ale i ty nejmodernější postupy.

S generální opravou stříbrného oltáře se začalo už před třemi lety. Nejprve restaurátoři zajistili statiku o téměř 20 centimetrů nakloněného oltáře, poté ho část po části rozebrali. „Ze začátku jsme vůbec neočekávali, že bude oltář tak poničený. Mysleli jsme, že ho jen očistíme. Postupně se ale ukazovalo, že spousta částí chybí, jsou poškozené nebo přemístěné,“ řekla restaurátorka oltáře Radka Levínská.

Restaurování oltáře vyšlo na více než 4 miliony korun. Částečně se na financování podílela farnost z příspěvků věřících, většinu nákladů ale zaplatilo město, kraj a ministerstvo kultury. 

Restaurátorka Radka Levínská o opravách Stříbrného oltáře (zdroj: ČT24)

Oltář nejvíce poškodilo stěhování v 18. století a několikeré rozebírání a sestavování. Některé jeho části chyběly, jiné byly připevněny provizorně drátem nebo hřebíkem. Restaurátoři dílo opravovali zejména za pomoci tradičních, tři sta let starých metod. Bez pomoci nejmodernějších technologií se ale neobešli. „Protože se nám nepodařilo sejmout z drobných částí formu tak, aby následující odlitky odpovídaly originálu, vyrobili jsme na počítači v 3D technologii model originální části a teprve z počítače byla zhotovena forma,“ popsala postup prací Levínská.

Oltář nechali brněnští augustiniáni vyrobit před 270 lety pro obraz ochránkyně Moravy Panny Marie Svatotomské. Ikonu podle tradice daroval klášteru už jako starožitnost císař Karel IV. Původně byl oltář vyroben pro klášter na dnešním Moravském náměstí. „Po zrušení kláštera v roce 1783 augustiniáni přešli na Staré Brno a tento oltář si vzali sebou,“ doplnil vedoucí odboru péče o památkový fond NPÚ Brno Martin Číhalík.