Olomoucká radnice „tlačí“ na třídění odpadu

Olomouc - Průvodce odpadů z domácností v Olomouci - tak se jmenuje nová brožura, kterou vydal olomoucký magistrát. Občané se v ní seznámí s tím, jak třídit odpad, kam putuje a co se z něho může vyrobit.

Průměrný občan Olomouce vyprodukoval v loňském roce 219 kilogramů domovního odpadu. Až polovinu z tohoto množství může ale podle odborníků každý člověk roztřídit a snížit tím náklady na jeho další zpracování. I to lidem radí nová příručka olomouckého magistrátu. „Toto je první ucelený materiál, který byl vydán společně se společností EKOKOM a s Olomouckým krajem, kde občané mohou nalézt informace nejen o třídění odpadu, ale i o jiných komoditách, jako jsou elektrozařízení nebo nebezpečné odpady,“ říká Jana Maltzenauerová z Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. 

Průvodce navíc seznamuje obyvatele Olomouce s odpadovým hospodářstvím města. „Hlavním smyslem bylo informovat občany, kam s tím odpadem vlastně jít, kam ho dát,“ vysvětluje první náměstek olomouckého primátora Svatopluk Ščudlík.

Lidé se tak například dozvědí, kam vyhazovat běžné odpady jako plast, papír, sklo nebo nápojové kartony. Navíc zjistí, jak nakládat se starými spotřebiči, bateriemi, nebezpečným a velkoobjemovým odpadem. „Brožurky umožňují, aby si to lidé, kteří opravdu chtějí odpad třídit, prostudovali. Ale žádná brožurka neudělá to hlavní, že si člověk vezme brožurku a v ten moment začne třídit odpady,“ zdůrazňuje Michal Bartoš, ředitel Centra ekologických aktivit. 

V Olomouci je už teď přes dva a půl tisíce nádob na tříděný odpad a dva sběrové dvory. Město plánuje v budoucnu tato čísla zvýšit.