Odhalení Sámovy sochy

Odhalení sochy franckého kupce Sáma bylo vrcholem letošní krojované pouti k Liliovému kříži nad Ratiškovicemi. Slavnosti se vedle poutníků z nejrůznějších částí Moravy zůčastnili i pravoslavní kněží, členové Řádu moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumba a organizátoři slavnosti z Cyrilometodějského spolku. Součástí slavnosti byl církevní obřad podle staroslověnské liturgie a uložení pamětních kamenů, pocházejících z poutních míst celého světa.

Vydáno pod