Ochráncům přírody vadí těžba dřeva v Pálavě

Jižní Morava - Ostrý spor se rozhořel mezi ochránci přírody a lesníky na Břeclavsku. Ekologům vadí údajně nadměrná těžba dřeva v přírodních oblastech a rezervacích. Lesní správa se hájí tím, že těží na základě schváleného desetiletého plánu.

Ochráncům přírody jsou trnem v oku hektary pokácených lesů. Vedení Chráněné krajinné oblasti Pálava už podalo kvůli těžbě dřeva na soutoku Dyje s Moravou podnět inspekci životního prostředí.„Těžba se dotýkala letitých, starých porostů, které jsou ideálním prostředím pro hnízdění ptáků, kteří jsou pod ochranou,„ uvedl vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Matuška. „V současné době bylo zahájeno správní řízení o zastavení mýtních těžeb a současně bylo vydáno předběžné opatření o zastavení těchto těžeb,“ řekl Vítězslav Polách z České inspekce životního prostředí.

Lesy České republiky tak mají až do vydání rozhodnutí zákaz kácení v této oblasti. V Pouzdřanské stepi lesníci podle ochranářů dokonce zasáhli těžbou do přírodní rezervace pod jejich správou. „Budeme zahajovat správní řízení o uložení pokuty," dodal Matuška.

Lesníci se hájí tím, že vše mají povoleno těžebním plánem a mýcení je nutné pro výsadbu nových stromů, vhodných pro jednotlivé oblasti. „Náš lesní závod pracuje plně v souladu s veškerými platnými zákony v České republice," hájí se ředitel Lesního závodu Židlochovice Tomáš Blaha.

Vedení chráněné oblasti Pálava doufá, že spory s lesníky skončí po schválení nového těžebního plánu od roku 2010. Ten by měl totiž už v mnohem větší míře zohledňovat požadavky ochránců přírody.

Vydáno pod