Ochrana proti povodním na Zlínsku získává po deseti letech reálné kontury

Uherské Hradiště - Právě před 10 lety bylo zaplaveno historické centrum Uherského Hradiště. Na otázku, jak je po tak dlouhé době hustě osídlená aglomerace chráněna před velkou vodou, odpovídá radnice i kraj shodně: nedostatečně. Teprve nyní připravují vodohospodáři ve Zlínském kraji další stavby, které mají města a obce ochránit před ničivými povodněmi.

Červenec 1997 byl pro Uherské Hradiště krizový. Evakuace několika stovek pacientů z nemocnice jen dokreslovala jedno z největších dramat povodní na Zlínsku. Ve městě bylo pod vodou 1200 domů, opustit je muselo 16 tisíc lidí. Přesto se ani po deseti letech příliš neudělalo, dokonce ani v hradišťské čtvrti Rybárny, která leží přímo na břehu řeky Moravy. „Tak jak to vidíte, tak to bylo v podstatě před povodní. Nic, nic, nic, jen se mluví,” nevěřícně kroutí hlavou nad nečiností radnice a Povodí Moravy Jan Číž. „Teď to chytá jiné státy a oblasti, děkuji Pánu Bohu, že jsme to tu od té doby neměli,” uvedla Věra Vaňková. Technický náměstek Povodí Moravy – Střední Morava František Slavík však oponuje: „Všechny akce, které povodí realizovalo, vycházely z řádně povolených akcí, byly odsouhlaseny vodoprávními úřady i v radách měst."

„Deset let víme o problému ochrany Rybáren v Uherském Hradišti, pořád se nedařilo najít technické řešení. Až teď se konečně ledy pohnuly,” hovoří zlínský hejtman Libor Lukáš (ODS) o dárku ke kulatému výročí povodní. Před několika dny totiž Ministerstvo zemědělství konečně závazně přislíbilo 200 miliónů na stavbu poldru i hráze kolem Rybáren. Povodí Moravy chce zvýšit i všechny ostatní hráze, podle nových výpočtů by stoletá voda kulminovala výše než před 10 lety.

Protipovodňová ochrana Starého Města a Uherského Hradiště tak už konečně začala být reálná. Prioritu má také Slavičín, Tlumačov a nyní také ochrana břehů řeky Bečvy na Vsetínsku. Ta každoročně zlobí při jarním tání sněhu. Ačkoli mnohá chybějící protipovodňová opatření znemožňují kromě jiného rozvojové projekty, které chce Povodí realizovat kolem Moravy a přítoků, veškeré práce mají být hotovy do dvou let.

Vydáno pod