Obec Zbilidy by měla vrátit dotaci

Jihlava - Obci Zbilidy na Vysočině hrozí vážné finanční problémy. Je možné, že bude muset kraji Vysočina vracet dotaci na rekonstrukci kanalizace. To by mělo vážné dopady na fungování obce, protože tato státní podpora byla mnohem vyšší než celý roční rozpočet. Obec stále věří v rozumnou dohodu a pomoc přislíbila i firma, která rekonstrukci kanalizace prováděla.

Zbilidy hospodaří ročně asi s milionem a osmi sty tisíci korunami. Rekonstrukce kanálů vyšla asi na dva a půl milionu korun. Obec počítala s tím, že celou investici zaplatí krajská dotace. Jenže kraj chce nyní peníze zpět. „Stavba byla prováděna zčásti na jiných pozemcích, na jiných kanalizačních stokách, jiným způsobem, jinou technologií,“ vypočítává prohřešky vedoucí oddělení vodního hospodářství Krajského úřadu Vysočina Jaroslav Mikyna. 

Při nákladné rekonstrukci kanalizace ve Zbilidech došlo k několika zásadním změnám v projektu, o žádné z nich ale nebyl poskytovatel dotace, tedy kraj Vysočina vůbec informován. Stavebníci například místo aby kopali do země, do starého potrubí nasunuli nové trubky z plastu. Na několika místech se navíc museli vyhnout soukromým pozemkům. Stavebníci uznávají, že tím porušili dotační podmínky, ale tvrdí, že kanály i tak fungují dobře, a žádají o zmírnění sankce. „Nám z toho naskakuje penále, ale čtyři sta dvacet tisíc by obec zvládla lépe než dva a půl milionu,“ říká starosta obce Roman Hejduk. 

Reportáž Radovana Daňka (zdroj: ČT24)

Také ředitelka stavební firmy slibuje, že obci s případnou sankcí od kraje pomůže. Uznává totiž pochybení některých svých pracovníků. „Pokud dojde k nějaké újmě obce, tak to pomůžeme řešit,“ naznačuje ředitelka firmy Voda Humpolec Květuše Kučírková. 

Krajský úřad ale získal nové informace také o údajném protizákonném jednání při přestavbě kanálů ve Zbilidech. Proto celý případ předal k prošetření policii a jednání o odpuštění sankce odročil na neurčito.