Novou ohradní zeď velehradské baziliky ozdobilo osm soch

Velehrad - Osm barokních soch ozdobilo v těchto dnech novou ohradní zeď u baziliky na vyhlášeném moravském poutním místě – Velehradě. Sochy byly původně v závěru 17. století instalovány ve výklencích průčelí baziliky, poté byly přemístěny na dřívější ohradní zeď. Ta ale musela být v roce 1990 zbourána kvůli návštěvě papeže, který se po pádu železné opony rozhodl navštívit jednu z postkomunistických zemí. Stará zeď musela padnout kvůli statisícům věřících, kteří za papežem přijeli. Jinak by se před baziliku vůbec nevešli. Sochy tak musely ustoupit a od té doby chátraly v zahradě poblíž kostelíku Cyrilka. Nyní se vydaly zpět na svoji poslední pouť.

O autorství přes tři metry vysokých soch osmi světců se vedou spory. Někteří historikové je připisují sochaři Michaelu Mandíkovi, jehož práce je k vidění například v kroměřížské Květné zahradě. Podle dochovaných písemných pramenů Mandík v době, kdy byla bazilika barokizována, skutečně na Velehradě působil. Sochy světců vytvářely v průčelí kostela doplňující se dvojice: sv. Benedikt a Bernard, sv. Jan Křtitel a Jan evangelista, sv. Petr a Pavel a sv. Cyril a Metoděj.

„Při opravách fasády v roce 1900 byly ovšem plastiky sneseny a nahrazeny novými sochami od kroměřížského sochaře Ferdinanda Neumanna. Našim předkům se totiž původní skulptury příliš nelíbily. “Na laika i na mě sochy působí hrubějším dojmem a rozhodnutí našich předků tak chápu," uvedl Petr Hudec z velehradské farnosti. Sochy tak byly poprvé přemístěny na nově vystavěnou ohradní zeď směřující od silnice, která prochází obcí směrem ke kostelu. Takto po devět desetiletí vítaly poutníky, kteří kráčeli k bazilice.

Jenže v roce 1990 musely být sochy přemístěny opět jinam. Velehrad si totiž vybral papež Jan Pavel II. jako první místo, které navštíví po pádu železné opony. „Aby se zde mohly setkat statisícové zástupy věřících, musely jim ustoupit staré ohradní zdi. A tak se světci znovu vydali na cestu. Dvacet dva let z nich pak ukusoval zub času různé detaily v zahradě poblíž kostelíku Cyrilka,“ doplnil Hudec. Při nynější opravě baziliky a prostranství kolem ní však u silnice vyrostla ohradní zeď znovu.

Petr Hudec k ohradní zdi velehradské baziliky (zdroj: ČT24)

Stavba má své příznivce i odpůrce, podle kterých například uzavírá výhled na baziliku. Jak se domnívá olomoucký arcibiskup Jan Graubner, tak ji má ale oddělit od hlučné silnice. „Měl by to být klidový, posvátný prostor. Věřím, že se ho ještě podaří dozdobit, a ti, kteří se dnes mračí, se mračit přestanou, až to uvidí hotové,“ řekl ČTK Graubner. Nová zeď zahrnuje i výklenky, do kterých dělníci sochy světců opět instalovali. Nyní skulptury čeká ještě důkladné restaurování tak, aby byly připraveny na cyrilometodějské oslavy v jubilejním roce 2013.

Vydáno pod