Nevšední biblioterapie pro děti

Český Těšín - Přimět děti ke čtení, naučit je číst nahlas a překonat zábrany před kolektivem se snaží knihovnice Halina Paciorková v Českém Těšíně. A díky Lumpíkovi, kříženci vlčáka, má její nevšední biblioterapie u dětí úspěch. Trpělivému pejskovi čtou ze svých oblíbených knížek školáci prvního stupně.

Pečlivé sledování textu v lavicích, maximální soustředění. Tak vypadá na školách obvyklá hodina čtení. Číst Lumpíkovi je ale především emotivní zážitek. O jeho pozornost stojí téměř všichni. Základem terapie je nikoho do ničeho nenutit. „Děti si myslí, že je pejsek opravdu dobře poslouchá. Nebojí se a jejich tréma padá. Navíc je zde také citová vazba, takže to posiluje emoční stránku dítěte“, uvedla Karin Dudová, učitelka na základní škole Pod Zvonkem. Po každé přečtené ukázce se Lumpík s malým čtenářem pomazlí a děti si povídají o tom, co vlastně četli.

Reportáž Lucie Křížkové (zdroj: ČT24)

Za to, že dnešní děti méně čtou, může podle pedagogů i nedostatečná komunikace v rodině.

„Pejsek je tady pro ně a děti velmi motivuje, že je někdo poslouchá a že někdo vnímá to, co čtou“, uvedla autorka projektu.

Projekt je všemi hodnocen velmi pozitivně. Pejskovi čtou děti v Českém Těšíně už 4 roky. Ovšem jen párkrát do roka. Celá akce je totiž zcela odkázána na finance soukromých sponzorů.