Netradiční výuka v ZŠ v Plaňanech

Základní škola v Plaňanech je zdárným příkladem hesla „škola hrou“. Už pět let tu učitelé hodnotí žáky slovně, výuka se z lavic přesunula do tzv. komunitních kruhů a stala se z ní týmová hra. Žáci tu každý den rozvíjejí komunikační schopnosti i své sebevědomí.