Nejvíce rakovinotvorného styrenu je v ovzduší Zlínského kraje

Zlín – Ke znečištění ovzduší ve Zlínském kraji významně přispívá styren – ten má rakovinotvorné účinky a nepříjemně zapáchá. Vypouštějí jej především laminátovny. Množství emisí styrenu má Zlínský kraj největší v republice. Největším znečišťovatelem kraje je, podle dat Integrovaného registru znečišťování, chemička Deza ve Valašském Meziříčí. Ta už sice nevypouští desítky tun naftalenu, pořád ale ovzduší znečišťuje nebezpečným benzenem a dalšími látkami.

„Jako čím dál větší problém se ukazují různé laminátovny, ze kterých uniká styren,“ uvedl Jan Nezhyba z ekologického sdružení Arnika. Ten je nebezpečný pro zaměstnance továren, ale i pro lidi, kteří žijí v jejich blízkosti. „Lidé jsou ohroženi hlavně v období, kdy jsou špatné rozptylové podmínky. Styren zůstává pod pokličkou inverze a lidé ho vdechují,“ řekl Nezhyba. V laminátovnách by se měl odčerpávat a vhánět do dopalovacích jednotek, takové zařízení je ale pro firmy drahé.

Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny patří styren mezi možné lidské karcinogeny. Ve Zlínském kraji ho továrny do ovzduší vypustí na 18 tun, nejvíce pak tečovická společnost L.A.S.T. „Studie přitom naznačují i negativní vliv na hormonální a nervový systém,“ podotkl Nezhyba.

Deza: Emise naftalenu poklesly

Podle dat z Integrovaného registru odborníci ze sdružení Arnika sestavili žebříček největších znečišťovatelů ve Zlínském kraji. Přestože v ovzduší našli styren, ekologové oceňují nízkou hladinu dioxinů a také fakt, že se chemičce Deza podařilo snížit jiné emise s rakovinotvornými účinky.

Chemička Deza ve Valašském Meziříčí
Zdroj: ČT24/ČT Brno

Deza před dvěma lety opravila zásobníky a díky tomu klesly její emise naftalenu o 41 tun. Oproti tomu ale stouply o 133 kilogramů emise benzenu. „Za rozhodně dobrou zprávu považujeme, že nebezpečného naftalenu uniká díky novému zařízení z valašskomeziříčské Dezy zlomek množství z předchozích let. Nicméně zatížení místních rakovinotvorným benzenem mírně vzrostlo,“ podotkl Jan Nezhyba z ekologického sdružení Arnika.

Registr informuje o znečištění

Sdružení Arnika pravidelně zveřejňuje informace o znečišťovatelích jako svůj příspěvek k Evropskému roku občanů, který připadá právě na letošní rok. „Právo na informace o životním prostředí patří podle našeho soudu k důležitému právu všech občanů Evropské unie,“ řekl mluvčí Arniky Vratislav Vozník. Integrovaný registr je podle něj důležitou databází, kde si mohou lidé ověřit, co znečišťuje vzduch, který dýchají. A také, které podniky za to mohou. Český registr přitom posloužil jako vzor pro další evropské země.

V tabulkách znečištění tradičně převládají kraje Moravskoslezský, Ústecký a Středočeský. Dříve k nim patřil i Zlínský kraj, oproti minulým letům se ale jeho situace zlepšila.

Největší znečišťovatelé, kteří ve Zlínském kraji vypouští desítky tun různých emisí

Deza, a.s. ve Valašském Meziříčí

L.A.S.T., spol. s r.o. v Tečovicích

Groz-Beckert Czech s.r.o. ve Valašských Kloboukách

BKP group, a.s. v Uherském Brodě

Teplárna Otrokovice a.s. v Otrokovicích

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. ve Zlíně

Kompletní tabulky jsou k nahlédnutí zde.

Zdroj: Arnika.org

Vstup Gabriely Sluštíkové ke znečištěnému ovzduší (zdroj: ČT24)