Na opravu kostela uprostřed Novomlýnské nádrže chybí peníze

Jižní Morava - Jeden ze skvostů jižní Moravy - kostel sv. Linharta uprostřed Novomlýnské přehrady je už několik let v dezolátním stavu. Záměr památkářů byl donedávna jasný - kostel bude zakonzervován. Teď je ale na světě úplně nový restaurátorský projekt. Znovu svitla naděje, že by unikátní památka mohla být obnovena.

Kostel sv. Linharta na opuštěném ostrůvku je jediné, co zbylo po městečku Mušov zatopeném v 80. letech minulého století při stavbě vodního díla Nové Mlýny. Zchátralou svatyni dnes na lodích navštěvují nadšenci a bohužel i vandalové.

Nová studie restaurátora Jana Knora dokazuje, že unikátní památka z druhé poloviny 13. století má šanci na revitalizaci a dokonce zpřístupnění. Při opravách sochařské výzdoby totiž restaurátoři zjistili, že voda, která do kostela vniká, stavbu neporušila, jak se všichni dosud domnívali. „Odebírali jsme vzorky omítek i kameniva a cihel. Zjišťovali jsme, jak se okolní prostředí podepsalo na konstrukci stavby. A zjistili jsme, že nijak zásadně,“ raduje se Jan Knor.

Nový projekt řeší i možnosti odvedení srážkové vody. Kdy se začne se stavebními pracemi, je teď v rukou ochranářů. Ostrov s kostelíkem je totiž obklopen Střední, tzv. Věstonickou nádrží, která je ornitologickou rezervací. Dolní (Novomlýnská) a Horní (Mušovská) nádrž naproti tomu slouží k rekreaci.

Kostel patří od roku 1999 obci Ivaň. Její starostka Ivana Macková (nez) chtěla vytvořit účelový fond, ze kterého by obec žádala o případné dotace: „To se nám ale zatím nepodařilo. Opravili jsme pouze střechu.“

Rozpočet na opravu kostela je 23 milionů korun. Pokud se je podaří sehnat, mohl by být kostel uprostřed nádrže zpřístupněn do dvou let.