Ministr Chalupa přijel do Ostravy hledat lepší vzduch

Ostrava – Špatné ovzduší, které dlouhodobě trápí Ostravsko, by chtěl zlepšit ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Ustavujícím zasedáním na moravskoslezském krajském úřadě proto dnes zahájil práci komise, která bude zkoumat příčiny situace a navrhne její řešení. Bude usilovat například o stavbu silničních obchvatů nebo omezení prachu, který produkují podniky v regionu včetně těch polských. V úvahu také připadá finanční podpora ekologičtějšího vytápění domácností, protože oblíbená lokální topidla ke znečištění významně přispívají.

Pracovní skupinu tvoří kromě ministra životního prostředí a jeho náměstka také moravskoslezský hejtman Jaroslav Palas, jeho první náměstek Miroslav Novák a primátoři, resp. starostové velkých měst regionu – Ostravy, Karviné, Havířova a Bohumína.

Chystají se příspěvky na topení

Na úvodním zasedání politici probírali možné legislativní změny. „Projednávalo se devět okruhů problémů, z nichž nejzásadnější je nový návrh zákona o ochraně ovzduší. Diskutovali jsme, jak řešit jeden druh znečišťování – lokální topidla,“ přiblížil hejtman Palas. Připadá podle něj v úvahu podpořit chudší domácnosti, které se svými topeništi na znečišťování podílejí.

Od státu a kraje by mohli lidé dostávat dotace na nákup topidel, která jsou ekologičtější, ale také dražší. Hejtman uvedl, že s ministrem Chalupou hovořil o možném financování této podpory ministerstvem a krajem v poměru 10:10 milionům. „Identifikovali jsme tento problém jako nejintenzivnější a nejsložitější,“ dodal i ministr Tomáš Chalupa.

Tématem byly také čtyři miliardy v evropském Operačním programu životního prostředí. „Běžící výzva, která skončí v prosinci, je ve stavu, kdy probíhá hodnocení u žádostí, které jsou podány v částce 2 miliardy 47 milionů korun. Nadále se žádosti nabírají,“ zhodnotil ministr Chalupa stav operačního programu. Podle hejtmana Palase například připadá v úvahu přidělení části peněz na nákup zkrápěcích zařízení do městských ulic, aby se omezilo poletování prachu.

Méně kouře z polských továren i méně aut ve městech

Pracovní skupina se zabývala i mezinárodní problematikou. Ke znečištění ovzduší na Ostravsku totiž významně přispívají polské podniky. Zatímco totiž české firmy mají limit prachu, který mohou produkovat, na 20 mikrogramech v metru krychlovém, v Polsku je tento limit pětinásobně vyšší. Místní politici proto vyzvali ministra, aby se omezením prašnosti polských podniků zabýval při plánovaném setkání se svým polským prostějškem.

Kromě továrních komínů a lokálních topidel je dalším klíčovým zdrojem znečištění vzduchu automobilová doprava. Představitelé regionu i ministerstvo životního prostředí proto budou usilovat o to, aby se ve Státním fondu dopravní infrastruktury objevily peníze na stavbu obchvatů. Členové pracovní skupiny by také chtěli usilovat o opětovném zrušení zpoplatnění dálnice v Ostravě. Podle ministra Tomáše Chalupy může ovzduší ve městech pomoci také zavedení nízkoemisních zón v centrech. „Dohodli jsme se na přípravě studie proveditelnosti. Náklady na ni ponese ministerstvo,“ řekl Chalupa.

Změny budou vidět až za desítky let

Na dalších jednáních bude skupina připravovat společný program kraje a ministerstva na podporu změny vytápění. „Budeme hledat pro příští rok další peníze výrazně většího objemu,“ slíbil ministr.

Členové skupiny upozornili, že nelze očekávat prudké zlepšení situace, která na Ostravsku panuje. Podle ostravského primátora Petra Kajnara budou první změny patrné až desítky let po zavedení potřebných opatření. Totéž zdůraznil ministr. „Nedovedu odhadnout, jak dlouho to potrvá. Rozhodně to je běh na dlouhou trať. Pokud by někdo tvrdil, že se to projeví za půl roku, byl by to čirý populista,“ uvedl Tomáš Chalupa.