Lípu v Letonicích ošetřují stromolezci

Letonice - V pořadí už druhému stromu v Jihomoravském kraji se dostalo speciálního ošetření v rámci projektu „Zdravé stromy pro zítřek“. Po Letovicích dnes korunu stromu ošetřují kvalifikovaní odborníci i v Letonicích na Vyškovsku. Sto šedesát let stará lípa vedle kostela sv. Mikuláše uspěla v projektu nadace Partnerství a od ranních hodin na stromě probíhají práce vyškolených arboristů, kteří zpevňují korunu speciálními pásy a ořezávají nebezpečné větve u vstupu do kostela.

Památná lípa v Letonicích tvoří společně s kostelem dominantu obce. Hustou korunu sto šedesát let starého stromu mají všichni, kdo obcí byť jen projíždí, stále na očích.

„Lípa je součástí hřbitova a kostela a je neodmyslitelně spojena s Letonicemi. Je to navíc jeden z mála chráněných stromů zde na Letonicku. I proto je důležité, že se stromu dostane kvalitního ošetření,“ uvedl starosta obce Jiří Skokan (nez.).

Arborista Tomáš Šarapatka popisuje proceduru (zdroj: ČT24)

To zajišťuje kvalifikovaný odborník stromolezec takzvanný European Tree Worker, který strom nejdříve důkladně prohlédl. Poté se za pomoci nejmodernějších metod pustil do ošetření stromu.

„Lípu jsem kontroloval v zimě v bezlistém stavu. Když jsem se vrátil po několika měsících zpět, tak listová plocha zatížila strom natolik, že veškerá váha stromu visí ve čtyřtunové vazbě. Takže jsme museli nainstalovat vazby nové,“ vysvětlil stromolezec Tomáš Šarapatka. Díky tomu, že strom zatěžuje pouze vlastní váhou, nehrozí, že by jej poškodil.

Zdravé stromy pro zítřek

Prostřednictvím odborníků, kteří jsou držiteli mezinárodního certifikátu ETW (European Tree Worker), bude bezplatně ošetřeno minimálně 15  významných stromů na území celé ČR.

Certifikace European Tree Worker jako jediná poskytuje záruku, že arborista prošel komplexní zkouškou, která prokazuje úroveň jeho odborných znalostí.

Lípa byla prohlášena za památný strom v roce 1999, aby se jí však dostalo patřičného ošetření, muselo místní občanské sdružení přihlásit strom do projektu Nadace Partnerství, které poskytuje granty v ekologických oblastech.

„V případě projektu je nezbytné, aby docházelo ke spolupráci s různými občanskými sdruženími a občany. Za chvíli nás přijde podpořit i místní základní škola,“ shrnula Daniela Pospíšilová z občanského sdružení PROCYON.

Kromě nezbytného zpevnění čeká strom ještě prořez nebezpečných větví nad schodištěm, které vedou do kostela a na hřbitov.