Kvůli chovným rybníkům zničili prameniště potoka

Benešov u Boskovic - Česká inspekce životního prostředí začala řešit případ nelegálního zásahu do přírody. Měla se ho v Benešově u Boskovic dopustit soukromá firma KORA-VODOSTAVING, která podle inspektorů poničila čištěním rybníka a kácením stromů významný krajinný prvek – prameniště potoku Bělá. Ve správním řízení za to může dostat pokutu do výše až 2 miliony korun.

Jednatelé společnosti, kteří plánují v lokalitě vyhloubit dva nové chovné rybníky, jsou zároveň vlastníky pozemků, kde k poničení přírody došlo. Hájí se tím, že o ekologické cennosti místa nic netušili a že veškeré práce prováděli jako soukromé osoby, nikoli jako vlastníci firmy KORA-VODOSTAVING. „Před kácením dřevin jsme na patřičné úřady dali oznámení a potom žádost o kácení dřevin, takže jsme byli velmi překvapeni, když jsme dostali informaci o tom, že inspektoři zastavují v Benešově činnost," říká majitel pozemku Vladimír Konopáč.

Podle tajemníka boskovické radnice Pavla Vlacha je ale v územním plánu Benešova na Boskovicku uvedeno, že na inkriminovaných pozemcích se nachází pramen potoka. Navíc žádost o povolení provádět stavební práce radnice podle něj obdržela až týden poté, co se na pozemcích začalo kopat: „Ta žádost mi přišla ještě taková neúplná, stejně jako by znamenalo požádat o nějaké doplnění. Povoleno v této chvíli není nic, u nás je to všechno na začátku,“ doplnil.

Vítězslav Polách, Oddělení ochrany přírody ČIŽP v Brně (zdroj: ČT24)

Oběma mužům Česká inspekce životního prostředí zakázala předběžným opatřením veškerou stavební činnost a chystá dvě správní řízení. Jedno z nich bude vést s firmou KORA-VODOSTAVING, další s majiteli pozemků.