Kroměřížská radnice reklamuje opravu sídliště Bělidla

Kroměříž - Kroměřížská radnice reklamuje opravu sídliště Bělidla. To prošlo loni v rámci programu regenerace panelových sídlišť úpravami, které zahrnovaly opravu chodníků, úpravu veřejných ploch a instalaci městského mobiliáře. Město však nebylo s odvedenou prací zhotovitele spokojeno, a tak se na sídlišti bude pracovat i letos zjara.

S výsledkem regenerace nebyli spokojeni obyvatelé sídliště ani vedení města. „Firma Stavby silnic a železnic na sídlišti Bělidla neodvedla profesionální práci. Nás samotné to překvapilo, protože se zakázkou, kterou jsme firmě zadali v minulosti, jsme byli spokojeni. Nyní budeme požadovat, aby byly veškeré vady v rámci reklamace odstraněny,“ uvedl kroměřížský starosta Miloš Malý.

Podle mluvčího radnice Pavla Zrny bylo již s dodavatelem dohodnuto, že vady odstraní v nejbližších dnech. „Zejména se jedná o nové osazení a konstrukční dořešení špatně instalovaných laviček, doplnění ornice podél obrubníků, zarovnání terénu v místech, kde byla tráva rozježděna, dosazení trávníků, předláždění některých úseků chodníků či jejich odvodnění,“ uvedl Josef Císař z oddělení investic kroměřížské radnice.

Podle vedoucího odboru rozvoje města Josefa Koplíka platí na dílo záruka 60 měsíců od data předání. „Jsme však dohodnuti, že nejpozději do 30. dubna budou všechny vady odstraněny. A pokud bude příznivé počasí, není důvod, aby to nebylo dřív,“ dodal Koplík.

Projekt regenerace sídliště Bělidla zahrnoval opravy a rekonstrukci všech chodníků od Tovačovského ulice po prodejnu Albert, dále výměnu laviček, košů na odpadky a některých dalších prvků. Z dotačního titulu radnice získala 5,13 milionu korun, přičemž celkové náklady činily 7,2 milionu korun.

Bělidla jsou třetí lokalitou v Kroměříži, která prochází regenerací. V minulých letech se opravy dočkala sídliště Zachar I a Zachar II. Regenerace sídliště Zachar I přišla na šest milionů korun. Na sídlišti Zachar II bylo od roku 2002 proinvestováno přibližně 12 milionů korun.