Krajský soud vyhověl první žalobě proti státní maturitě

Brno – Krajský soud v Brně vyhověl žalobě studentky, která neuspěla v maturitní zkoušce z češtiny, a krajský úřad její stížnost na hodnocení zamítl. Soud toto rozhodnutí zrušil a nařídil nové projednání. Tentokrát se úředníci mají stížností zabývat pečlivěji a studentce poslat vyčerpávající odůvodnění. Soudci zdůraznili, že justice neposuzuje znalosti studentů, ale jen procesní správnost řízení a kvalitu rozhodnutí krajského úřadu.

„V tomto konkrétním případě soud dospěl k závěru, že rozhodnutí o žádosti o přezkoumání hodnocení na jednotlivé argumenty studenta nereaguje a že z něj důvody hodnocení konkrétně, jednoznačně a dostatečně srozumitelně nevyplývají,“ zdůvodnil rozhodnutí soudu předseda senátu David Raus.

Úředníci z odboru školství si vyžádali pouze oponentní hodnocení konkrétního studenta od Cermatu, a to je podle soudu málo. „Výlučně na tom úřad svůj závěr postavit nemohl, nehledě k tomu, že ani z tohoto obecného a povšechného hodnocení podle názoru soudu nic konkrétního ve vztahu k nedostatkům písemné slohové práce nevyplynulo,“ řekl Raus. Zdůraznil, že rozhodnutí soudu neznamená, že daná studentka měla u maturity prospět. Soud ale uznal její domněnku, že krajský úřad se její žádostí dostatečně nezabýval.

Předseda senátu Krajského soudu v Brně David Raus

„Soud tu není od toho, aby určoval, jaké hodnocení, jakou známku měl student za svoji slohovou práci obdržet. Soud nebude posuzovat pravopis, písařské chyby, stylistiku, kompozici, dodržení příslušného slohového útvaru v rámci maturitní slohové práce, stejně jako by neposuzoval hodnocení žáka učitelem při jakékoli jiné zkoušce. Součástí ochrany poskytované správním soudnictvím nemůže být přezkum vědomostí, znalostí a schopností studenta při vykonávání maturitní zkoušky ani přezkum tomu odpovídajícího hodnocení ze strany hodnotitele, tj. zda vědomosti, znalosti a schopnosti byly ohodnoceny správně – správní soud tu není od toho, aby polemizoval s učitelem v jeho hodnocení a aby mu sděloval, jak on sám by studentův výkon u zkoušky hodnotil.“

Úřad se tak žádostí o přezkoumání studentčina rozhodnutí bude muset zabývat znovu. Soud úředníkům nařídil, aby si opatřili dostatečně odborný a konkrétní podklad pro svoje rozhodnutí a studentce je řádně a úplně odůvodnili.

O druhé žalobě rozhodne soud v následujících týdnech

U krajského soudu čeká na rozhodnutí senátu ještě druhá žaloba studentky, která neuspěla v písemné části zkoušky z angličtiny. „Věc je procesně složitější a soud musí učinit více úkonů,“ zdůvodnila mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Rozhodnutí by mělo padnout v řádu týdnů.

Obdobných problémů jako studentky z jižní Moravy, které se obrátily na soud, má víc maturantů. Kritizují způsoby, jak byly hodnoceny testy, a hlavně slohové práce. Stovky studentů se proti rozhodnutí o nezvládnutí zkoušky z dospělosti obrátily na krajské úřady. Většina těchto stížností je již vyřízena, přičemž uspěla pouze třetina studentů.

U státních maturit propadlo 21,2 procenta studentů, oproti loňsku stoupla neúspěšnost o 1,7 procentního bodu. K maturitám se letos v republice přihlásilo 103 000 žáků. Pochybení při maturitách uznalo i vedení Ministerstva školství. Ministr Petr Fiala kvůli zjištěným nedostatkům odvolal ředitele společnosti Cermat Pavla Zeleného a nařídil audit zkoušek.