Koncert pro Vážku

Dům s pečovatelskou službou ve Velké nad Veličkou hostil ve své společenské místnosti Koncert pro Vážku. Cílem akce je informovat rodiny pečující o mentálně postižené o tom, kde najdou v Jihomoravském kraji pomoc.

Vydáno pod