Jan Malura pokřtil Písně pobělohorských exulantů

Ostrava - Přední český odborník na baroko Jan Malura křtil v Ostravě svou novou knihu Písně pobělohorských exulantů. Čtenáři si tak mohou vzít do ruky první ucelený pohled na básnickou tvorbu tohoto období. Jan Malura se ve své knize věnuje českému literárnímu životu v období baroka nebo rozboru dosud málo zkoumaných děl, jako je Lipský kancionál nebo tisky Johana Myllera a Václava Kleycha.

„Tisky Václava Kleycha jsou zajímavé tím, že byly pašovány z Německa, z Žitavy do českých zemí, kdy je pašovali velmi zajímavými trasami prostřednictvím Těšína, Jablunkova až na Slovensko,“ říká o části své knihy Malura.

Irena Bogoczová, pedagožka Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

„Kolegy Malury si hrozně vážím jako člověka i jako odborníka, knížku jsem si ráda přečetla, protože je v ní hodně o těšínských evangelících, ke kterým se i já hrdě hlásím.“

Reportáž Ivy Kubankové (zdroj: ČT24)

Kniha mimo jiné vyvrací i názor, že po bitvě na Bílé hoře došlo ke stagnaci dosud vyspělé češtiny. Autor se soustřeďuje hlavně na generaci, která přichází po Komenském. Vznik knihy byl kvůli cizojazyčným překladům velmi náročný, trval šest až sedm let. „Nejnáročnější byla práce materiálová, srovnávání českých textů s německými předlohami, protože většina vlastně těch českých písní z těchto kancionálů má cizojazyčné, zejména německé předlohy,“ vysvětlil barokista.

Jan Malura působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde se zabývá především českou literaturou starších epoch. Společně s lingvistou Pavlem Koskem vydal tři edice literárních děl období baroka.