Hornické muzeum pod Landekem má dnes 20 let

Ostrava - Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích má dnes dvacet let. V rozlehlém areálu pod vrchem Landek nedaleko soutoku řek Ostravice a Odry je zachovalá budova historického Dolu Anselm s těžní věží i štolami. Do systému štol návštěvníci fárají sice jen patnáct metrů, ale pravou těžní klecí.

Průvodce jim v důlním prostředí, ve kterém potkají horníky i různé důlní stroje, vysvětlí historii těžby uhlí. Střídají se tam bývalí horníci, kteří vědí, o čem mluví. Umístění muzea a skanzenu pod Landekem nemůže být vhodnější. Podle archeologických nálezů z počátku 20. století používali tamní uhlí k ohřevu už pravěcí lovci mamutů. Proto je v areálu vedle bohaté důlní expozice a unikátní výstavky mapující historii báňského záchranářství také ukázka toho, jak mohlo vypadat sídliště lovců mamutů.

V den svátku patronky horníků svaté Barbory roku 1993 založila Hornické muzeum těžařská společnost OKD. Patronku, kterou podle legendy sťal vlastní otec kvůli její křesťanské víře, připomíná kaple. Barbora se jmenuje i tamní hospoda, ve které se vaří hornické i jiné pokrmy. Na založení muzea měl velký podíl ochránce průmyslových památek v regionu a znalec historie Stanislav Vopasek, který stál také u zrodu Nadace Landek. Kulatého výročí muzea se nedožil, jeho zásluhy připomíná pamětní deska.

V roce 2010 prodalo OKD muzeum strojírenské společnosti Vítkovice Holding řízené Janem Světlíkem. Teď se areál jmenuje Landek Park a patří pod sdružení Dolní oblast Vítkovice.

Hornické muzeum, v jehož prostoru jsou také různé sportovní atrakce, vyhledávají turisté z celého Česka i zahraničí. „Loni přišlo do Landek Parku a areálu Dolní Vítkovice více než pět set tisíc lidí,“ uvedl šéf sdružení Petr Koudela.

Muzeum, které je nedaleko Ostravy směrem na Hlučín, je atraktivní také díky krásné okolní přírodě. Město Ostrava navrhlo, aby byla celá lokalita Landek zařazena do seznamu UNESCO.

Vydáno pod