Havířov bude mít nový protipovodňový varovný systém

Havířov - Vybudování nového varovného a informačního systému, který bude město a jeho obyvatele včas a bezprostředně upozorňovat na případnou zvedající se hladinu řeky Lučiny, plánuje havířovský magistrát do konce letošního roku. Město pořídí mimo jiné automatická čidla měření vodní hladiny Lučiny, která umožní mít okamžité informace o stavu vody v řece nebo při bleskových povodních.

„Nový systém také ozvučí území pomocí akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varování obyvatel v případě povodní,“ vysvětlil referent krizového řízení havířovského magistrátu Jiří Pacák.

Bezdrátové hlásiče budou umístěny jednak v hustě zabydlených oblastech Havířova, ale také v oblasti meandrů řeky Lučiny, v zahrádkářských osadách nebo v okolí psího útulku.

„V případě nebezpečí tak ihned získají informaci návštěvníci nebo turisté v okolí meandrů nebo i lidé ve městě například při úniku chemických látek,“ doplnil Pacák.

Hlásiče lze využít pro informovanost veřejnosti například o stavu ovzduší nebo o blížící se vichřici, průtrži mračen, hustém sněžení nebo o požárech lesních porostů v okolí města. Lze rovněž obyvatele informovat například o zákazu návštěv v nemocnici nebo náhlých dopravních problémech. Reakce na případná nebezpečí tak může být velmi rychlá a bezprostřední.

  • Větrné počasí autor: Sean Gallup, zdroj: ISIFA/Getty images http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2292/229108.jpg
  • Sněžení komplikuje dopravu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4481/448075.jpg
  • Požárem se zřítila střecha autor: Zuzana Neuvirtová, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4507/450642.jpg
  • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449844.jpg

Čidla budou na mostech, u letního koupaliště a čidlo na měření amoniaku bude uvedeno do provozu také na havířovském Zimním stadionu. Výstupy z čidel budou vyvedeny do řídícího centra Městské policie Havířov, odkud půjdou informace dalším odpovědným pracovníkům.

Cena komplexního varovného systému je 23 miliony korun, 90 procent nákladů uhradí dotace Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu Zlepšení stavu povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.