„Gottwaldov“ zrušil Gottwaldovi čestné občanství

Praha – Klement Gottwald, první komunistický prezident země, dnes přišel o čestné občanství města, které za totality nosilo jeho jméno. Zlínské zastupitelstvo totiž jednoznačně rozhodlo o zrušení dotyčného usnesení. Pro zrušení bylo 34 z 38 přítomných zastupitelů. Ze čtyř komunistických zastupitelů byli dva proti návrhu a dva nehlasovali. Gottwald získal čestné občanství v listopadu 1946 jako dárek k padesátým narozeninám, a to navzdory faktu, že neměl k městu žádný vztah. Město se pak na jeho počest přejmenovalo v roce 1949.

„My jsme vůbec nevěděli, že to čestné občanství trvá. Kdyby nebylo jedné šikovné novinářky, tak by zřejmě trvalo dál. Já a moji kolegové jsme žili v přesvědčení, že s odstraněním názvu Gottwaldov, což proběhlo hned po listopadu 1989, zmizel i tento relikt minulosti,“ vysvětluje primátorka Irena Ondrová, proč Gottwald přišel o čestné občanství až dvacet let po sametové revoluci.

Okresní výbor KSČM se proti odebrání titulu velmi ostře ohradil, a tak došlo k očekávanému střetu komunistických zastupitelů se zbytkem zastupitelů. Komunisté nejprve vypočetli budovatelské úspěchy Klementa Gottwalda a potom vyzvali své kolegy, aby nepřemazávali dějiny. Ti však jejich žádost nevyslyšeli a občanství drtivou většinou hlasů zrušili. Z 38 zastupitelů byli dva proti a dva se hlasování zdrželi.

Před Zlínem nyní stojí poslední úkol - jak naložit se sochou Gottwalda, která byla odstraněna v roce 1990 a teď je umístěna v depozitáři Státního archivu. V úvahu přichází její roztavení nebo prodej v aukci. „Bavila jsem se s členem KSČM panem Rábkem. Ten navrhoval, že by bylo dobré ji prodat v aukci. My se tomu samozřejmě nebráníme. Mohl by si ji koupit třeba okresní výbor KSČM. Neradi bychom se dostali do situace, že budeme za to uskladnění ještě platit,“ doplnila primátorka.