Gobelíny z Valašského Meziříčí budou reprezentovat v Bruselu

Valašské Meziříčí - Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí posílá do Bruselu tři vzácné koberce. Špičková díla mají půl roku zdobit stěny reprezentačních sálů, kde budou představitelé České republiky v době jejího předsednictví přijímat hosty.

Vybrané tři tapiserie patří k tomu nejlepšímu a nejnovějšímu z produkce valašskomeziříčské gobelínky. Jsou výsledkem tisíců hodin mravenčí práce, tu nejnáročnější představovala Louka podle obrazové předlohy malíře Jiřího Sopka. Ředitel gobelínky ve Valašském Meziříčí Jan Timotej Strýček uvedl: „Je to bohatý, propracovaný jazyk, kde je použito několik set tónů a kde se hraje s každým detailem. Druhé dvě tapiserie, které jsou podle mých návrhů, vycházejí z ryze tkalcovské technologie.“ Všechna tři díla mají za sebou úspěšnou výstavu v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Tamní kurátory a pracovníky Úřadu vlády zaujala natolik, že požádali o jejich zapůjčení do Bruselu. Jan Timotej Strýček si pochvaluje: „Ten výběr je úžasný, ukazuje celou šíři všech výrazových prostředků textilu, které dokážeme využít.“

Gobelíny se tak znovu musely podrobit pečlivému balení. Čeká je další cesta - zatím nejdelší v jejich životě. V hlavním městě Evropy ozdobí stěny reprezentačních místností, ve kterých zástupci předsednické země, tedy České republiky, budou půl roku přijímat své protějšky. Ředitel Jan Timotej Strýček dodal: „Taková prezentace na světovém fóru je vždy příjemná. Může z toho vzniknout další projekt, je to naděje.“

Nezbývá než doufat, že rozhodnutí evropských politiků učiněná pod těmito gobelíny budou stejně kvalitní jako práce valašských tkalců.

Vydáno pod