Fotograf Thýn ve Fiducii

Pražský fotograf Jiří Thýn zkoumá možnosti černobílé fotografie. Pomocí analogického filmu, citlivých fotopapírů a různých šablon kreslí světlem. Své práce přivezl letošní finalista Ceny Františka Chaloupeckého do ostravské Fiducie z Galerie hlavního města Prahy.

Základem výstavy Jiřího Thýna jsou fotografie z cyklu Předobrazy, prostor, abstrakce. „Je to cyklus černobílých fotografií, který vznikl z výsledku analýzy analogového média fotografie, které mě přivedlo k uvažování o prostoru a abstrakci ve fotografii.“
Thýn hledá nové dimenze fotografie také v kubismu. Předobrazem několika jeho prací byly plastiky sochaře Otto Gutfreunda vytvořené před sto lety.

„Fotografoval jsem je technikou čtyř expozic na jeden formát nebo políčko negativu. A každou tu expozici jsem pootočil vlastně tím originálem. Takže v tom výsledku na té fotografii jsou všechny čtyři pohledové strany té plastiky.“

Thýn nemluví o abstrakci, ale o nenarativní fotografii. Nejnovější z vystavených prací se jmenuje Základní studie nenarativní fotografie.

„Ta podstata nenarativnosti nebo té abstrakce v tom motivu je daná tím, že už v ní není důležitý čas ani prostor, tudíž se tam neodehrává vlastně žádný popsatelný příběh.“

Reportáž Petry Sasínové (zdroj: ČT24)Výstavu Jiřího Thýna, který je už podruhé nominovaný na Cenu Jindřicha Chaloupeckého, můžete vidět v ostravské galerii Fiducia do konce července.

Vydáno pod