Elektrické ohradníky jsou nebezpečím pro zvířata i turisty

Havlíčkův Brod - Ochranáři se shodují s myslivci na tom, že elektrické ohradníky zabíjejí zvěř a brání jí v přirozené migraci, jen na Vysočině jsou zadrátované stovky hektarů. Řešením by byla vyhláška Ministerstva zemědělství České repibliky, která by používání ohradníků upravovala, ministerstvo věak nic takového nechystá.

Ve vzdálenosti 3 km od Havlíčkova Brodu je v okolí zemědělské usedlosti pana Hladíka zadrátovaných 50 hektarů. Elektrický ohradník se táhne, kam oko dohlédne, dráty lemují těsně cesty, potoky i lesy. Přestože je vlastní soukromníci, právě lesy by měly zůstat veřejně přístupné. Václav Hlaváč z Agentury přírody a ochrany krajiny Havlíčkův Brod tvrdí, že dráty v krajině představují pro volně žijící zvěř velmi obtížně překonatelné bariéry. „Zvíře lanko nevidí, proto se za něj chytne,“ doplnil předseda Mysliveckého sdružení Havlíčkův Brod Josef Herout.

Většina zemědělců se ale brání tím, že ohradník nebezpečný není a proto by bylo zbytečnou ztrátou času ho smotávat. Podle místního zemědělce Lubora Hladíka je běžné, že ohradníky nesmotává nikdo. S tím nesouhlasí Petr Novák, který dráty na zimu uklízí, protože překáží.

Ochranáři i myslivci se shodují, že chybí pravidla, která by stanovila kdy a kde ohradník použít. Václav Hlaváč trvá na tom, že je třeba ohradníky ihned po pastvě smotávat nebo používat mobilní ohradníky. A mluvčí Ministerstva zemědělství ČR Petr Vorlíček doplnil, že záleží na dohodě mezi vlastníky a nájemci s dalšími subjekty. Dalším problémem je označení, všechny ohradníky by měly mít, hlavně kvůli turistům, žlutou výstražnou cedulku. Zatím nejsou a kontrola žádná.

Ochranáři chtějí v nejbližší době Ministerstvu zemědělství ČR navrhnout, aby do podmínek dotací pro zemědělce zařadili i zásady používání a kontroly ohradníků.