Dolní oblast Vítkovice se připravuje na návštěvníky

Ostrava - Sdružení Dolní oblast Vítkovice začalo za evropské peníze budovat v areálu národní kulturní památky vybavení pro návštěvníky. Za zhruba 60 milionů korun postaví parkoviště, silnice, chodníky i nové inženýrské sítě. Vše by mělo být hotové příští rok začátkem letních prázdnin.

„Dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ve výši 65 milionů korun mají celou tuto oblast zpřístupnit pro turisty, vybudovat zpevněné a vyhlídkové plochy a zasíťovat tento prostor,“ uvedl mluvčí Regionální rady Moravskoslezsko Michal Sobek. Sdružení Dolní oblast Vítkovice už za peníze z jiných evropských fondů upravuje první tři stavby. Vysoká pec se změní na vyhlídku, z bývalého plynojemu vznikne aula až pro tisíc pět set lidí a bude sloužit nejen jako školské zařízení, ale například i jako divadlo nebo konferenční sál. Budova energetické ústředny se zase změní v interaktivní muzeum. Zábavnou formou se tam zájemci seznámí hlavně s technickými vědami. Dále by zde měly vzniknout dvě parkoviště s více než třemi sty místy, naučné stezky včetně turistického značení i sadové úpravy, které propojí prostor mezi jednotlivými technickými památkami.

„Naučné stezky, které zde vzniknou, budou rozděleny na dva okruhy, technologický a vysokopecní. Budou opatřeny orientačním systémem, který všem návštěvníkům umožní poznat tyto technické památky,“ říká vedoucí odboru Strukturální fondy společnosti Vítkovice Rodan Broskevič. Po nové naučné stezce mezi vysokou pecí, multifunkční aulou a Malým světem techniky se první návštěvníci projdou příští rok v červenci.

Reportáž Dagmar Famfulíkové (zdroj: ČT24)