Dětské odpoledne Tábornického klubu Oregon

Tábornický klub Oregon připravil na pátek 1. května tradiční dětské odpoledne s názvem Oregon dětem, aneb Budeme si hrát. Pro děti různých věkových kategorií bylo přichystáno přes 50 stanovišť. Při příchodu dostalo každé dítě papír, na které sbíralo razítka za splněné úkoly.

Za získaná razítka si potom děti mohly vybrat různé ceny.

Oregon dětem (zdroj: ČT24)