Dětské fórum v Jilemnici řešilo problémy města

Třetí ročník Dětského fóra Zdravého města Jilemnice se uskutečnil 7. dubna 2014 v zasedací síni městské radnice za přítomnosti především dětí z Jilemnice, které zastupovaly spolužáky a kamarády na společném jednání. Děti se aktivně vyjádřily a hledaly řešení v oblastech životního prostředí, školství a kultury, sociální oblasti a zdravotnictví, veřejného pořádku a dopravy a v neposlední řadě ve využití volného času.

Garantem tohoto jednání je dětský parlament města a jeho činnost není nahodilá. V průběhu jednání byly definovány největší problémy, které nejsou dětem lhostejné. Tyto projednané body pak jistě budou také podkladem pro jednání městského zastupitelstva.

Setkání bylo součástí projektu „Jilemnice – zdravé město“, jehož cílem je identifikovat aktuální potřeby místních obyvatel, zapojit je do veřejného života a zkvalitnit tak podmínky pro život ve městě.

Dětské fórum v Jilemnici (zdroj: ČT24)