Daňové přiznání: Ptáte se, odpovídáme (3)

Praha – Na podání daňového přiznání zbývají poplatníkům, kteří nevyužívají služeb daňového poradce ani za ně nepodává přiznání zaměstnavatel, poslední dny. Letos to musí stihnout do 3. dubna. Poradna portálu ČT24 v souvislosti s tím přináší poslední souhrn odpovědí na dotazy čtenářů týkající se přiznání. Tentokrát jste se nás ptali například na danění příjmů z dohody o provedení práce a z dohody o pracovní činnosti nebo na to, do kdy musí finanční úřad vrátit daňový přeplatek.

Jitka: Jsem zaměstnanec a kromě toho si přivydělávám různými aktivitami. Během roku jsem uzavřela několik spoření a pojištění v rodině a za to jsem obdržela provize od pojišťoven ve výši cca 14 tisíc korun. Mám už z dřívějška živnostenský list, ale několik let jsem měla z vedlejší činnosti nulový příjem. Musím nyní tyto peníze zdanit nebo se dají považovat za nahodilý příjem?

Ano, jste povinna podat daňové přiznání. Příjem byste měla zdanit podle paragrafu 7 – příjmy z podnikání.

Lucie: Jsem studentka vysoké školy a mám uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP) s podepsaným prohlášením poplatníka (růžový formulář), dále jsem měla zároveň 3 poslední měsíce v roce dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kde mi strhávali daň 15 %. Mám povinnost dávat daňové přiznání? Ani u jednoho zaměstnavatele jsem si nevydělala víc než 5 tisíc Kč za měsíc, vždy méně.

DPP nezakládá povinnost podávat daňové přiznání (stav do konce roku 2012). Ve Vašem případě - s podepsaným prohlášením a výší příjmu do 5 000 Kč - byla daň nulová. U zaměstnavatele, se kterým máte sjednánu DPČ, zřejmě nemáte podepsané prohlášení k dani. Pokud byl Váš příjem menší než 5 000 Kč, tento příjem podléhal srážkové dani a tato daň nepodléhá ročnímu zúčtování. Daňové přiznání tedy nepodáváte.

Michal: Dobrý den, uvádí se v daňovém přiznání příjmy z DPP? Jestli ano, kam je mám napsat? Díky za odpověď.

Příjmy dosažené na základě DPP se v přiznání za rok 2012 neuvádí. Od roku 2013 by se v přiznání uváděly, pokud by odměna přesáhla 10 000 Kč.

Pavel: Chtěl bych se zeptat, jestli musím podávat daňové přiznání za rok 2012, když jsem měl živnost jako vedlejší a vydělal jsem si 5 000 Kč. Nebo stačí jen čestné prohlášení. Živnost jsem si pozastavil v půlce roku. Jsem student prezenčního studia na vysoké škole, proto jsem to měl jako vedlejší živnost.

Daňové přiznání podejte, daň bude samozřejmě nulová. Pokud jste se přihlásil na zdravotní pojišťovně a sociální správě, tak od vás očekávají přehled o příjmech.

K.T.: Jak je to s nahodilými příjmy za rok 2012? Jsem hudebník a mým hlavním zaměstnáním je hra v orchestru. Několikrát do roka (letos 7x) zahraji koncert v jiném orchestru a dostanu Smlouvu o umělecké spolupráci. Jaké jsou pro tuto smlouvu daňové limity?

Pokud je hra v orchestru Vaším zaměstnáním, u zaměstnavatele jste podepsal prohlášení k daníi a příjmy na smlouvu od jiného orchestru nepřevyšují 6 000 Kč za rok, nemusíte podávat daňové přiznání. V případě vyšších příjmů by tyto příjmy byly osvobozeny od daně (podle paragrafu 10 ZDP - Ostatní příjmy), pokud jejich úhrn za rok nepřesáhne 20 000 Kč. V tomto případě ale nesmí jít o podnikání (nezávislé povolání). Pak byste výdělek na smlouvu zdaňoval jako příjem z podnikání.

Mateřská a rodičovský příspěvek

Jana: Dobrý den, prosím poraďte: část roku 2012 jsem pracovala, dále pak pobírala mateřskou a rodičovský příspěvek. Mám to zohlednit v daňovém přiznání?

Mateřská se do příjmů počítá, rodičovský příspěvek ne.

Martin: V roce 2012 jsem podnikal. Manželka odpracovala na hlavní pracovní poměr 9 dní v měsíci září a ve zkušební době pracovní poměr ukončila. Zaměstnavatel jí vystavil Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, roční zúčtování daně ale neprovedl. V potvrzení má manželka uveden příjem 6 300 Kč, pojistné 2 142 Kč a daňový bonus na děti 2 234 Kč. Žádnou daň jí nestrhli. Celý zbytek roku byla na rodičovské dovolené. Musí manželka podat daňové přiznání? Může si v něm uplatnit slevu na poplatníka 24 840 Kč? Můžu si já jako OSVČ uplatnit v mém daňovém přiznání slevu na manželku 24 840, neboť neměla za rok příjem přesahující 68 000 Kč?

Manželka daňové přiznání nepodává. Není důvod. Vy si můžete ve svém daňovém přiznání uplatnit kromě slevy na poplatníka též slevu na manželku (do příjmů se počítá mateřská, nepočítá se rodičovský příspěvek) a daňové zvýhodnění na vyživované děti (kromě měsíce září, kdy zvýhodnění uplatnila manželka).

Výdajové paušály

Dana: Dana dobrý den, byla mi poskytnuta jednotná platba na plochu na půdní bloky od SZIF. Jinak mám pouze příjmy zaměstnání. Podle jakého paragrafu budu danit tuto dotaci?Mohu použít paušální výdaje 80 %?

Jestliže nemáte příjem podle §7 – ze zemědělské výroby - bude dotace zdaňována podle paragrafu 10 – ostatní příjmy. Tyto příjmy jsou od daně osvobozeny, pokud jejich úhrn nepřesáhne 20 000 Kč. Výdajový paušál pak nemůžete uplatnit, protože nemáte příjem, ke kterému byste výdaj uplatnila.

Ivana: Mohu uplatnit výdaje 60 % v předmětu podnikání zprostředkování obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a výroba, obchod a služby?

Ano, můžete uplatnit výdajový paušál ve výši 60%.

Jana: Jaký výdajový paušál může uplatnit finanční poradce sjednávající pojištění pro pojišťovnu? Jaké % může uplatnit poradce sjednávající úvěry a hypotéky pro banku?

Zde je nutné rozhodnout, zda se jedná o živnost nebo o činnost upravenou zvláštním zákonem (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). V případě živností je výdajový paušál 60%, ve druhém případě 40%.

Vrácení daňového přeplatku

Zbyněk: Kolik času mají finanční úřady na vrácení přeplatku, když vím, že moje přiznání bylo již zpracováno?

Finanční úřad vrací přeplatek na dani ve lhůtě do 1 měsíce po vzniku přeplatku. Přeplatek vzniká první den po posledním dnu, ve kterém je možné přiznání podat, což je letos 3. duben. Přeplatek tedy odejde z účtu finančního úřadu nejdříve 4. května. Vrácení přeplatku neuspíšíte dřívějším podáním daňového přiznání.