Dana Drábová přednášela na TU v Liberci

V úterý 2. dubna se na Technické univerzitě v Liberci uskutečnila veřejná přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové pod aktuálním názvem „Energie pro příští generace“. Podle Dany Drábové se do řešení aplikací moderních technologií v energetickém průmyslu s ohledem na stále se zvyšující spotřebu elektrické energie musí zapojit mladá generace. Proto by dnešní středoškoláci i žáci základních škol měli se svými rodiči uvažovat o studiu technických oborů.

Přednášku pořádala Technická univerzity v Liberci v rámci projektu Otevřená univerzita a Dana Drábová hovořila jako vždy před zcela zaplněnou posluchárnou E9. Sedělo se i na schodech. Kromě členů akademické obce – studentů a zaměstnanců - přilákala Dana Drábová i studenty libereckých středních škol a veřejnost z širokého okolí, kromě Liberce nebo Jablonce ze vzdálenějších míst, například Nového Bydžova nebo Rumburku.

Dana Drábová hovořila o perspektivách i rizikách jaderné energie s ohledem na stabilitu tohoto energetického zdroje, výstavbu dalších elektráren a v souvislosti s dalšími zdroji energie, jako jsou fosilní paliva, větrná a solární energie i břidlicový plyn.

  • Přednáška D. Drábové na TU Liberec autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4537/453602.jpg
  • Přednáška D. Drábové na TU Liberec autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4537/453608.jpg
  • Přednáška D. Drábové na TU Liberec autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4537/453603.jpg

„Pokud si chceme zachovat dosavadní komfort, bude nutno  ve vyspělých zemích investovat do obnovy současných a stavby nových elektráren do roku 2030 odhadem 20 bilionů Eur,“ řekla Drábová a netajila se s tím, že ona osobně považuje jadernou energii za velmi přitažlivou. Jaderná energie je podle ní superkoncentrovaná, musíme jí rozumět a chovat se k ní zodpovědně. Může ji provozovat jen stát, který má odpovídající znalostní a průmyslovou infrastrukturu, aby mohl regulovat všechna rizika včetně zajištění zbytkového tepla, kontroly štěpné reakce a nakládání s vyhořelým palivem.

„Nezastírám, že je jaderná energie rizikové odvětví. I proto musíme systematicky vychovávat novou generaci technicky vzdělaných odborníků, kteří převezmou zodpovědnost za další bezpečný rozvoj v oblasti jaderné energie. Jaderné technologie jsou velmi složité a vyžadují plně kvalifikované odborníky z mnoha profesí,“ konstatovala Drábová, která se velmi angažuje v projektech zaměřených na mládež.

A podle reakcí posluchačů padala její slova na úrodnou půdu: „Rád bych se zapojil do úsilí o čistější a bezpečnější energetické zdroje. Paní Drábová mi trochu vzala iluze, když mluvila o problémech s alternativními zdroji energie a podílu jaderné energie v budoucnu. No, ale nemusí mít za 30 let pravdu,“ řekl student jabloneckého gymnásia Jakub, který si již podal přihlášku na libereckou univerzitu. Jeho spolužák Kryštof se zase chystá studovat na VŠCHT. „Ptal  jsem se paní Drábové, zda se v energetice uplatní i chemici. Odpověděla, že rozhodně ano, a tak si myslím, že by mě bavilo zaměřit se na využití odpadní energie,“ řekl. Přiznal zároveň, že ho zaujal absolvent TUL David Heger, když vyprávěl o své cestě do zaměstnaneckého poměru a následném reálném pracovní uplatnění v energetice.

Na dvouletý projekt „Otevřená univerzita“ získala liberecká univerzita dotaci ve výši 36,5 milionu korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky podpoře EU jsou všechny akce zcela zadarmo. Zadarmo je i Dětská univerzita včetně potřebných výukových pomůcek. Cílem projektu je vzbudit zájem u mladé generace o studium technických oborů. „Na nezájem mladých lidí si opravdu nemůžeme stěžovat. Většina akcí bývá krátce po vyhlášení obsazená. Doufám, že ti, které to s námi baví, nepropásnou zápis na Letní univerzitu. Výběr zájemců se uskuteční již v sobotu 13. dubna během dne otevřených dveří Technické univerzity v Liberci, nazvaného Putování za vědou a technikou,“ řekl vedoucí projektu Otevřená univerzita Miloš Hernych z CxI TUL.

Jaroslava Kočárková, Liberec