Česko-německý týden pro zámek Poběžovice

Poběžovický zámek se stal centrem pozornosti v prvním prázdninovém týdnu. Městské kulturní a informační středisko zde uspořádalo pro návštěvníky kulturní akce v rámci Česko-německého týdne pro zámek Poběžovice. Týdenní akce byla zahájena 1. července za přítomnosti a podpory starosty Poběžovic Hynka Říhy a pana poslance Vladislava Vilímce, který se svým podpisem připojil k akci „Adoptuj si své okno“.

Přijeli také dobrovolníci na workcamp, kteří se zapojili do programu na záchranu zámku. Někteří prováděli úklidové práce, jiní vypomohli s občerstvením, s organizací i samotnou účastí na kulturních akcích.

Vyvrcholením Česko-německého týdne pro zámek Poběžovice byl sedmého července Benefiční den pro zámek, který návštěvníky přilákal na divadelní minifestival, středověkou hudbu a tanec. Vstup na všechny akce byl dobrovolný, výtěžek bude použit na aktivity spojené s budoucností zámku.

Reportáž Andrey Sokolové (zdroj: ČT24)