Bylo založeno Národní muzeum v Praze

Praha - Národní muzeum za dobu své existence nashromáždilo a zdokumentovalo miliony předmětů dokládajících nejrůznější aspekty vývoje na Zemi. Každoročně do jeho hlavní budovy na pražském Václavském náměstí zamíří přes 400.000 návštěvníků. Patrně nejobdivovanějším a nejznámějším muzejním exponátem pro několik generací zůstává úplná kostra plejtváka myšoka zastoupená v zoologické expozici. Kostra je v budově Národního muzea od roku 1891, kdy byla budova postavena.

Muzeum vzniklo v roce 1818 z iniciativy několika významných příslušníků české šlechty, a to zejména Goethova přítele Kašpara ze Šternberka, nejvyššího purkrabího hraběte Františka Antonína Kolovrata a hraběte Prokopa Hartmana. Vlastenecké muzeum v Čechách, jak se tehdy jmenovalo, mělo zpočátku charakter soukromých neveřejných sbírek s hlavním zaměřením na přírodovědu. Jeho prvním sídlem byl Šternberský palác na Hradčanech, v současnosti jsou jeho pracoviště roztroušena ve více než 70 objektech Prahy a dalších měst.