Byl založen Měšťanský pivovar - předchůdce plzeňského pivovaru

Plzeň - Pivovar Plzeňský Prazdroj, a. s., je s ročním prodejem více než 10 milionů hektolitrů na domácím i zahraničním trhu (exportuje do více než 50 zemí světa) vedoucím výrobcem piva ve střední Evropě a největším vývozcem českého piva. Slávu podniku a především slávu silně chmeleného prvního zlatého piva světa s názvem Pilsner Urquell založil 15. září 1839 lety Měšťanský pivovar. Plzeň a tradice pivovarnictví k sobě patří už přes 700 let, od založení města v roce 1295, kdy král Václav II. udělil plzeňským měšťanům právo várečné. Pivovar je zde doložen už v roce 1307 a první městský pivovar byl zmíněn v roce 1501.

Až s příchodem spodního kvašení přišla sláva

Přes 500 let tu vařili měšťané pivo nadkvasné (vrchní kvašení). Kvalita vyráběného moku však už od středověku velmi kolísala a pivo by dnešním pivařům asi vůbec nechutnalo. Podle dochované kritiky z dob Jiříka z Poděbrad to byl „jedovatý, přetrpký nápoj, jenž kámen plodí a ledviny svírá“. Ještě větší úpadek zaznamenali za třicetileté války a poté, kdy sládci bez vzdělání nedbali na technologii a várky „vylepšovali“ magickými přísadami, třeba rozemletými třískami ze šibenice, kostmi zločinců a v lepším případě různými bylinami.

Jak se plzeňské pivo horšilo, dovážel se mok z okolních i šlechtických pivovarů a také ze Saska a Bavor, kde se pivo vyrábělo již metodou spodního kvašení. V únoru 1838 dokonce nechali radní pro výstrahu vylít na náměstí 36 sudů piva pro „neschopnost požití a zdraví škodlivost“. Snaha pozvednout dříve kvetoucí živnost pak vyústila v lednu 1839 ve „Vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastního pivovaru a sladovny“ po bavorském způsobu.

Bavorský sládek Groll vyrobil jiné pivo než chtěl

Se stavbou Měšťanského pivovaru na předměstí Bubenč se začalo 15. září 1839. O tři roky později 5. října 1842 už pivovar uvařil pod vedením bavorského sládka Josefa Grolla první várku proslulého plzeňského spodně kvašeného ležáku. Kronikář tehdy zaznamenal jásot pijáků, když „zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela“, a co teprve, když seznali, jakou má „říznou, znamenitou chuť, při pivě dosud nepoznanou“.

Co na tom, že Groll vlastně vyrobil jiné pivo než původně zamýšlel. Díky domácím surovinám - speciálnímu ječmenu, žateckému chmelu a měkké vodě se zrodilo dodnes v Česku snad nejpopulárnější pivo Pilsner Urquell, které dalo jméno a stalo se vzorem všech piv plzeňského typu (pilsner, pils).

Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila. V roce 1853 se čepoval již v řadě pražských hostinců, o tři roky později ve Vídni a v roce 1862 v Paříži, v 70. letech 19. století už ho pili i v Americe. Kvůli napodobitelům si pivovar zaregistroval nejprve značku Plzeňské pivo - Pilsner Bier a v roce 1898 dnes proslulou ochrannou známku Plzeňský Prazdroj - Pilsner Urquell.

Jak se dařilo pivu, rozšiřoval a modernizoval se i celý komplex pivovaru, což trvá dodnes. Areál Prazdroje je jedním z největších v Česku i ve střední Evropě. Historická brána pivovaru, postavená k 50. výročí zrodu ležáku, se stala ikonou značky Pilsner Urquell. Jubilejní brána spolu s vodárenskou věží (1907) byly v roce 2008 prohlášeny kulturní památkou.