Bobři už nebudou moci „provrtávat“ hráz Dyje

Stará Břeclav - Povodí Moravy zpevňuje hráze Dyje ve Staré Břeclavi. Poničili je tam bobři svými norami a hráze jsou proto nestabilní. S podobnými pracemi začali vodohospodáři už loni, tehdy se zpevňoval sedmdesátimetrový úsek, který byl v havarijním stavu. Na letošní rok jsou naplánované definitivní úpravy, které by měly břeh Dyje před bobry uchránit. Do dvou let by se pak měly zpevnit ještě další dva úseky.

Bobři provrtávají hráze natolik, že ztrácí stabilitu, do nor se dostává voda a hráze se podemílají. V případě povodní hrozí jejich sesunutí a zaplavení okolí. Vodohospodáři chtějí hráze stabilizovat a nově je opevnit. Do hrází se proto razí ocelové štěty, na které by bobři narazili při vytváření nových nor. „Bobři se v místě přemnožili, žijí tu už více než čtyři rodiny, to znamená několik desítek bobrů, tím pádem teď musíme přistupovat ke komplexnějším opatřením. Jen na úseku asi 500 metrů se bavíme o 50 norách, většina z nich už jsou i staré a nepoužívané,“ říká tisková mluvčí Povodí Vltavy Veronika Slámová. „Respektujeme to, že bobr je chráněným živočichem. Všechny kroky, které zde děláme, děláme ve spolupráci s ochranáři přírody,“ dodává.

Na území Břeclavska jsou ještě další dvě poškozené hráze, které by se měly dočkat oprav. „Pokud dostaneme dotace, chceme do dvou let začít s opravami,“ říká tisková mluvčí. S opravami se začalo v roce 2009. Zasypávaly se nory a sanovala se nejvíce viditelná místa. Důvodem, proč práce probíhají právě na podzim, je, že bobři v tuto dobu nejsou tolik aktivní a práce je proto výrazně nevyrušují. Náklady na právě prováděné práce jsou 8,6 milionu korun. Na další práce by bylo potřeba až 93 milionů korun, o které Povodí Moravy žádá na Státním fondu životního prostředí.

Vstup Zuzany Janákové (zdroj: ČT24)