AVÍZO: Velikonoční koncert Arcibiskupského gymnázia

Pokud patříte mezi příznivce vážné hudby, nenechte si ve středu 11. dubna 2012 od 18:30 hodin ujít v pražském kostele sv. Ignáce letošní velikonoční koncert Arcibiskupského gymnázia. Zazní mimo jiné i Gloria – známá duchovní skladba Antonia Vivaldiho.

Sbor Arcibiskupského gymnázia se zaměřuje především na interpretaci duchovní hudby. V současné době jej vede sbormistr Igor Angelov, který má na starosti i několik dalších profesionálních souborů. 

Ve sboru, jenž pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí, působí stabilně kolem 40 členů, kteří již společně vytvořili i několik velmi kvalitních nahrávek, například Händelova Mesiáše, Perosiho Missu Pontificalis nebo Michnovo Magnificat.