AVÍZO: Tradiční Rozsošské hody 2010

V Rozsochách se v neděli 10. října uskuteční tradiční Rozsošské hody. Pořadatelé zvou návštěvníky tímto textem (přepis ponechán bez úprav, v originální podobě): „Rosovská chasa si vás tímle dovoluje pozvat k nám do Rosoch na TY NAŠE HODY, kerý, podle tradice, budou pořádaný v neděli 10. října. V tenle den předají při ranní bohoslužbě krojovaný hoši a děvčice panu farářovi dary naší rodnej země a potom se za zvuku muziky, vydají po místních částech, vod chalupy k chalupě, aby každej dostal na hody osobní pozvání.“

„Vod horního konca po Blažovice se chasa vydá až po vobědě a nemějte jí za zlý, dyby byla někde převeselá. Potom, co budou všecky chalupy vobejítý, což se stane asi tak půl hodiny po čtvrtej, vydá se z Blažovic vod mosta slavnej průvod, se vším všady, co k hodom náleží, cestou k máji, kerá bude postavená na prostředku dědiny. Tam se všecí při slavným soudním procesu dovíte, jaký nepravosti nám zase beran vyvedl a co ho za to všecko čeká. Večír sou pak všecí zvaný do vorlovny na muziku, ke kerej nám zahrá Bobrůvanka. Pište si, že hody budou vopravdu naše a protože Rosošáci nejsou lakomí, tak dyž se k nám přidáte, tak se vo ně s vama rádi podělíme!“

„Tak se přijďte podívat na ty naše hody a to v neděli 10. října 2010 v Rozsochách. A hody budou zase naše!“

Josef Střešňák

  • Tradiční Rozsošské hody autor: Josef Střešňák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2006/200571.jpg
  • Tradiční Rozsošské hody autor: Josef Střešňák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2006/200573.jpg
  • Tradiční Rozsošské hody autor: Josef Střešňák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2006/200572.jpg
  • Tradiční Rozsošské hody autor: Josef Střešňák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2006/200562.jpg
  • Tradiční Rozsošské hody autor: Josef Střešňák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2006/200575.jpg
  • Tradiční Rozsošské hody autor: Josef Střešňák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2006/200574.jpg